Track 2 – Blue Surveying: De landmeter-expert draagt met zijn werk bij om water op een duurzame manier te beheren

Moderatie: Nele Vanhoutte en Frederic Mortier. Conclusies Axel Annaert (NL/FR)

Let op: het programma weerspiegelt de taal (NL/FR/EN) waarin de presentaties zullen worden gegeven.

The Council of European Geodetic Surveyors (CLGE) Theme of the Year: Blue Surveying  (EN)

Enrico Rispoli - CNGeGL Italy, vice-chairman CLGE

The theme of the year “Blue Surveying” is explained in more detail, also in light of the UN Sustainable Development Goals 2030. Surveyors often intervene in projects related to water management, especially to achieve sustainable coexistence.

Capacity Building: het onderwijs Hydrografie in België (NL/FR)

Axel Annaert - Faculteitshoofd Nautische Wetenschappen Hogere Zeevaartschool Antwerpen

Het capaciteitsprobleem wordt even omschreven. Dan wordt het studieaanbod in België toegelicht.​

Hoogwaterbescherming in Nederland: de rol van de landmeter  (NL)

Huibert-Jan Lekkerkerk - Maritiem Instituut Willem Barentsz

Naar aanleiding van zeespiegelstijging en bodemdaling dienen de Nederlandse dijken en duinen verhoogd en verzwaard te worden. De landmeter / hydrograaf maakt dit werk inzichtelijk en zorgt voor de controle op een juiste constructie. Deze taak van de landmeter / hydrograaf zal nader worden besproken.

De rol van de landmeter binnen de nautische keten: Vlaamse Hydrografie (NL)

Koen Vanstaen - Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust

De Vlaamse havens zijn de motor van de Vlaamse economie.  Een lange reeks van schakels in de ‘nautische keten’ zorgen er samen voor dat het verkeer vlot en veilig verloopt.  Een van deze schakels is de Vlaamse Hydrografie en de rol van landmeters binnen deze organisatie zal worden toegelicht.

Enrico Rispoli
Spreker

Enrico Rispoli

Secretary-General - CNGeGL Italy, vice-chairman CLGE
Axel Annaert
Spreker

Axel Annaert

Coördinator Opleiding Hydrografie - Faculteitshoofd Nautische Wetenschappen Hogere Zeevaartschool Antwerpen
Huibert-Jan Lekkerkerk
Spreker

Huibert-Jan Lekkerkerk

Senior Lecturer – Coördinator Ocean Technology - Maritiem Instituut Willem Barentsz
Koen Vanstaen
Spreker

Koen Vanstaen

Directeur, Vlaamse Hydrografie - Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust

Moderatie: Nele Vanhoutte en Frederic Mortier. Conclusies Axel Annaert (NL/FR)

Let op: het programma weerspiegelt de taal (NL/FR/EN) waarin de presentaties zullen worden gegeven.

Inondations et coulées de boue en zone rurale (FR)

François Thonon - Geodex

Les inondations des dernières années ont mis en évidence les problèmes liés à l’écoulement de l’eau de précipitations en territoire rural. Avant de rejoindre le réseau hydrographique, la pluie qui tombe sur le territoire et qui ne s’infiltre pas ruisselle depuis son point de chute et génère des coulées de boue. Comment gérer ces écoulements, quelles solutions mettre en œuvre pour permettre ceux-ci dans les projets d’aménagement ?

Landmeetkunde in zee: de aanleg van windturbines op zee, en de rol van de landmeter (NL)

Lieselot Noppe - GeoXYZ

Grote infrastructuurbedrijven die in havens en op zee werken doen beroep op gespecialiseerde landmeters. Hier wordt hun rol bij de bouw van windturbines voor de kust toegelicht.

La géomatique appliquée aux cours d’eau - Particularité des mesurages topographiques en milieu aquatique (FR)

Michaël Aupaix - Groupe KDRIX

Présentation des spécificités du métier de géomètre-expert dans le cadre des relevés en rivières et plans d’eaux intérieurs.

 

François Thonon
Spreker

François Thonon

Géomètre-Expert, Ingénieur agronome - Geodex
Lieselot Noppe
Spreker

Lieselot Noppe

Survey Manager / Geologist - GeoXYZ
Michaël Aupaix
Spreker

Michaël Aupaix

Géomètre-Expert, Gérant - Groupe KDRIX

Partners

alt=
alt=
alt=
alt=
alt=