BeGeo, het unieke, nationale congres met beurs over geo-informatie lanceert zijn eerste eigen BeGeo Awards voor de 8e editie, op 19 maart in Brussels Expo. Met de BeGeo Awards, het resultaat van een nauwe samenwerking tussen Flagis, AM/FM-GIS BELUX, Agoria en het NGI, wil de geosector inspirerende initiatieven in de schijnwerpers zetten. Vanuit een gedeelde visie, en vanuit het thema “Geo-intelligence voor een duurzame toekomst” van BeGeo 2024, zijn vier award categorieën en een Publieksprijs uitgewerkt.

De lancering van de BeGeo Awards markeert een mijlpaal.  BeGeo heeft door de jaren heen trends en uitdagingen in de geo-sector geïdentificeerd, met een groeiende behoefte aan samenwerking tussen diverse organisaties. Deze samenwerking, variërend van onderzoekers tot overheden, bedrijven en burgers, is cruciaal om de uiteenlopende uitdagingen aan te kunnen. Van klimaatverandering tot armoedebestrijding en duurzaam waterbeheer tot veerkrachtige steden, de geo-sector speelt hierin cruciale rol.

Doel van de BeGeo Awards: erkenning en inspiratie

De BeGeo Awards hebben enerzijds als doel alle mogelijke initiatieven te belonen waarbij samenwerking, een bijdrage aan de SDG’s of innovatief onderzoek rond geo(informatie) een belangrijke rol speelt. Zowel het kleinste idee/onderzoek of applicatie als het grootste project kan zich kandidaat stellen.

Anderzijds is het doel van de BeGeo Awards een initiatief te belonen dat geoinformatie in de kijker zet bij het brede publiek (Geo in de kijker). Dit initiatief zorgt ervoor dat geoinformatie breder bekend wordt in de maatschappij waardoor het valorisatiepotentieel en zowel de toepassing of het arbeidstekort binnen de geosector geruggesteund worden.

Winnaar in de categorie Samenwerkingsproject

Het Vastgoedinformatie platform

Het Vastgoedinformatie platform

Genomineerde: Athumi

Winnaar in de categorie Project dat bijdraagt tot de SDG

Storymaps Kansarmoedeatlas West-Vlaanderen

Storymaps Kansarmoedeatlas West-Vlaanderen

Genomineerde: Provincie West-Vlaanderen

Winnaar in de categorie Onderzoeksproject

Het verkrijgen van 3D semantische objecten voor stedelijke toepassingen (SEM3D)

Het verkrijgen van 3D semantische objecten voor stedelijke toepassingen (SEM3D)

Genomineerde: Université de Liège (U Liège)

Winnaar in de categorie Geo in de kijker

Het vernieuwde Geopunt

Het vernieuwde Geopunt

Genomineerde: Geopunt

Winnaar van de Publieksprijs

ChasseOnWeb.be: Gebruiksvriendelijk platform voor gedeeld gebruik van het bos tijdens het jachtseizoen

ChasseOnWeb.be: Gebruiksvriendelijk platform voor gedeeld gebruik van het bos tijdens het jachtseizoen

Genomineerde: ChasseOnWeb

Genomineerden in de categorie Samenwerkingsproject

ChasseOnWeb.be: Gebruiksvriendelijk platform voor gedeeld gebruik van het bos tijdens het jachtseizoen

ChasseOnWeb.be: Gebruiksvriendelijk platform voor gedeeld gebruik van het bos tijdens het jachtseizoen

Genomineerde: ChasseOnWeb
Het Vastgoedinformatie platform

Het Vastgoedinformatie platform

Genomineerde: Athumi
Het Belgische nationale toegangspunt voor intelligente transportsystemen (NAP-ITS) Transportdata.be

Het Belgische nationale toegangspunt voor intelligente transportsystemen (NAP-ITS) Transportdata.be

Genomineerde: ITS-steering committee

Genomineerden in de categorie Project dat bijdraagt tot de SDG’s

Storymaps Kansarmoedeatlas West-Vlaanderen

Storymaps Kansarmoedeatlas West-Vlaanderen

Genomineerde: Provincie West-Vlaanderen
Screeningstool lucht voor lokale besturen

Screeningstool lucht voor lokale besturen

Genomineerde: VMM
Pedaalkracht op Brussels Airport: Empowerment van fietsers door burgergerichte mobiliteitsplanning

Pedaalkracht op Brussels Airport: Empowerment van fietsers door burgergerichte mobiliteitsplanning

Genomineerde: Maplix

Genomineerden in de categorie Onderzoeksproject

Het verkrijgen van 3D semantische objecten voor stedelijke toepassingen (SEM3D)

Het verkrijgen van 3D semantische objecten voor stedelijke toepassingen (SEM3D)

Genomineerde: Université de Liège (U Liège)
Een samenwerkings systeem om plaatsen te identificeren waar het fietsen kan worden verbeterd

Een samenwerkings systeem om plaatsen te identificeren waar het fietsen kan worden verbeterd

Genomineerde: Niki Buggenhout
XR 3D Stad Spel Gent Vierde Dimensie

XR 3D Stad Spel Gent Vierde Dimensie

Genomineerde: Mario Matthys

Genomineerden in de categorie Geo in de kijker

Het vernieuwde Geopunt

Het vernieuwde Geopunt

Genomineerde: Geopunt
GO! GIS Portaal

GO! GIS Portaal

Genomineerde: GO !
Het Vastgoedinformatie platform

Het Vastgoedinformatie platform

Genomineerde: Athumi

Awardcategorieën en beschrijving van genomineerde projecten

Er zijn in totaal 5 awards:

Beste Samenwerkingsproject

De prijs wordt uitgereikt aan een project waar samenwerking centraal staat. Projecten waar verschillende partijen samenwerken (overheden, burgers, private partijen, onderzoeksinstellingen) om eenzelfde doel te bereiken komen in aanmerking. Projecten met een nationale uitstraling hebben een voordeel.

De drie genomineerden in deze categorie zijn:

ChasseOnWeb.be, Gebruiksvriendelijk platform voor gedeeld gebruik van het bos tijdens het jachtseizoen – Service public de Wallonie (SPW)

Het samenwerkingsplatform ChasseOnWeb.be, het resultaat van een ambitieus project geleid door de SPW in samenwerking met belanghebbenden uit de jachtsector, zorgt voor een omwenteling in het beheer van bosgebieden die om veiligheidsredenen gesloten zijn. Dit initiatief biedt een web interface voor het interactief, up-to-date en betrouwbaar in kaart brengen van jachtgebieden die bevoegd zijn om de openbare weg in bossen af te sluiten. Het is gelanceerd in september 2023 en was een groot succes, met 170.000 views tijdens het jachtseizoen. ChasseOnWeb.be is bezig met verbeteringen voor het volgende jachtseizoen en blijft een harmonieus samenleven tussen bosgebruikers promoten. Ontdek meer over dit platform op www.chasseonweb.be en raadpleeg de links voor meer informatie.

Het Vastgoedinformatieplatform – Athumi

Het Vastgoedinformatieplatform, een initiatief van de Vlaamse Overheid, lokale besturen en de vastgoedsector, transformeert de vastgoedsector in Vlaanderen door een revolutie teweeg te brengen in samenwerking en efficiëntie. Het platform heeft de doorlooptijd voor vastgoedinformatie teruggebracht van gemiddeld 20 naar 11 dagen. Het biedt een centraal kanaal voor het opvragen van gevalideerde informatie, toegankelijk voor notarissen, vastgoedmakelaars en burgers via Mijn Burgerprofiel. Dankzij de integratie van geografische datastromen en de aansluiting van 327 gegevensbronnen wordt informatie uniform en snel afgeleverd

Het Belgische nationaal toegangspunt voor informatie over Intelligente Transport Systemen (NAP ITS) Transportdata.be – ITS-steering committee

Het Belgische NAP transportdata.be is een baken van succesvolle samenwerking. Door middel van partnerschappen tussen overheids-, privé- en maatschappelijke entiteiten brengt het Belgische reis- en verkeersgegevens samen en stimuleert het modal shift en veiliger transport. De integratie met federale en regionale overheden, openbare vervoersmaatschappijen en internationale consortia zoals NAPCORE toont de inclusieve aanpak. Door de datakwaliteit en -formaten te harmoniseren, stelt het ontwikkelaars in staat om duurzame multimodale reisapps te maken, die het milieubewustzijn en de volksgezondheid bevorderen. Bovendien dragen realtime veiligheids- en verkeersinformatie bij aan slimmere stadsplanning, het optimaliseren van stadsverkeer en het bevorderen van duurzame gemeenschappen. De centrale rol van het NAP in het vergemakkelijken van de overgang naar alternatieve brandstoffen versterkt de impact op het bouwen aan een schonere, groenere toekomst.

Beste Project dat bijdraagt tot de SDG’s

De prijs wordt uitgereikt aan een project dat een wezenlijke bijdrage levert aan de Sustainable Development Goals.

De drie genomineerden in deze categorie zijn:

Storymaps Kansarmoedeatlas West-Vlaanderen – Provincie West-Vlaanderen

De “Kansarmoedeatlas West-Vlaanderen”, ontwikkeld door de Provincie West-Vlaanderen, is een krachtig instrument dat lokale besturen in staat stelt gerichte acties te ondernemen tegen kansarmoede. Met behulp van geavanceerde GIS-technologie en een breed scala aan indicatoren identificeert de atlas kansarme buurten en analyseert de evolutie ervan door de tijd heen. De gebruikte methodiek biedt een gedetailleerd inzicht op buurtniveau, waardoor lokale beleidsmakers effectieve maatregelen kunnen treffen om de meest kwetsbare gemeenschappen te ondersteunen. De recente integratie van ARCGIS Storymaps als presentatievorm van de gemeentelijke analyses toont innovatie en gebruiksgemak.

Screeningstool lucht voor lokale besturen – VMM

Door samenwerking tussen overheidsinstanties, privébedrijven en lokale besturen biedt De “Screeningstool lucht voor lokale besturen” gericht beleid om luchtkwaliteit te verbeteren. Met locatiedata als kern kunnen lokale overheden analyses uitvoeren, knelpunten identificeren en passende acties ondernemen, waardoor het klimaatbeleid efficiënter wordt. Het breed toegankelijk maken van deze tool bevordert gelijke toegang tot cruciale gegevens, waardoor elke gemeente een gepersonaliseerde aanpak kan implementeren binnen haar mogelijkheden. Deze samenwerking onderstreept de rol van geo-informatie in het bereiken van duurzame ontwikkelingsdoelen en is een stap naar een productieve implementatie van deze tool voor alle lokale besturen.

Pedaalkracht op Brussels Airport: Empowerment van fietsers door burgergerichte mobiliteitsplanning (Pedal Power at Brussels Airport: Empowering Cyclists through Citizen-Centric Mobility Planning) – Maplix

Het STARGATE project is een voorbeeld van een transformatieve benadering van mobiliteitsplanning. Door burgers te betrekken via het co-design mapping platform van Maplix, promoot het project fietsen als een duurzame manier van transport van en naar Brussels Airport. Door middel van een uitgebreide gegevensanalyse, met inbegrip van fietsknelpunten en parkeerfaciliteiten, krijgen beleidsmakers waardevolle inzichten om toekomstige planningsbeslissingen te sturen. Het project bevordert duurzame gemeenschappen, klimaatactie en partnerschappen voor gezamenlijke doelen. De innovatieve onderzoeksmethoden en het gebruik van geospatiale gegevens onderstrepen het potentieel om een revolutie teweeg te brengen in de mobiliteitsplanning en positieve sociale veranderingen teweeg te brengen.

Beste Onderzoeksproject

De prijs wordt uitgereikt aan een project waar baanbrekend onderzoek wordt verricht. Dit kan een eindwerk zijn, een onderzoeksproject,… Dit kan zowel fundamenteel als toegepast onderzoek zijn. Belangrijk is dat het onderzoek baanbrekend is en ofwel de weg opent naar nieuw onderzoek of gevaloriseerd kan worden in praktische toepassingen.

De drie genomineerden in deze categorie zijn:

Het verkrijgen van 3D objecten voor stedelijke toepassingen (SEM3D) – Université de Liège (U Liège)

Door het voortouw te nemen in de ontwikkeling van automatische procedures voor het genereren van 3D stadsmodellen, baant SEM3D de weg voor de implementatie van Urban Digital Twins. Door gebruik te maken van LiDAR-gegevens en orthofoto’s demonstreert deze samenwerking tussen DigitalWallonia4.AI, GeoScity Lab en de Stad Luik innovatieve benaderingen voor stedelijke modellering en verwerking. Het herhaalbare proces, dat gebruik maakt van open-source tools en gestandaardiseerde methodologieën, garandeert schaalbaarheid en reproduceerbaarheid voor toekomstige toepassingen. Bovendien vergemakkelijken de 3D-modellen met geogerefereerde gegevens van het project effectieve stadsplanning en betrokkenheid van de burgers, wat aansluit bij de doelstellingen van de stad op het gebied van digitale transitie.

Een collaboratief systeem voor het identificeren van plaatsen om fietsmobiliteit te verbeteren – Niki Buggenhout

Dit project maakt gebruik van participatieve wetenschap en geospatiale tools om de fietsomstandigheden in steden te optimaliseren. Met behulp van een mobiele applicatie en geodata-analyse op ArcGIS Pro helpen fietsers gevaarlijke gebieden te identificeren en alternatieve routes voor te stellen, om zo de verkeersveiligheid te verbeteren en fietsen als duurzame vervoerswijze te promoten. Dit systeem is gebaseerd op een open source model en biedt steden over de hele wereld de mogelijkheid om hun fietsinfrastructuur te verbeteren, waarmee de positieve invloed van geo-informatie in duurzame stedelijke planning wordt aangetoond.

XR 3D Stadsspel Gent Vierde Dimensie (XR 3D City Game Ghent Fourth Dimension) – Mario Matthys

Het “3D stadsspel Gent” project van de Stad Gent presenteert een baanbrekende benadering van stedelijk onderzoek. Door tijd als vierde dimensie te integreren, onderzoekt dit interdisciplinaire initiatief de evolutie van digitale 3D stadsmodellen tot spatiotemporele instrumenten. Door middel van samenwerking tussen burgers en open-source 3D-software co-creëerden inwoners van Gent een dynamische 4D-webomgeving en VR/AR/XR-toepassingen die verloren gegane historische omgevingen nieuw leven inblazen. Dit goedkope, co-creatieve proces biedt een repliceerbaar kader voor andere steden om hun eigen parallelle virtuele universums te ontwikkelen, bekend als Animated Spatial Time Machines (AniSTMa). Het onderzoek introduceert een conceptueel 4D ruimte-tijd diagram, dat de kloof overbrugt tussen de huidige fysieke realiteit en evoluerende 3D geanimeerde modellen in de tijd.

Beste Project dat Geo in de kijker zet

De prijs wordt uitgereikt aan een project dat geoinformatie breder bekend maakt bij een breder publiek. Het project zorgt hierdoor voor een breder valorisatiepotentieel van geoinformatie, voor een grotere aantrekkelijkheid voor onderwijs of de arbeidsmarkt binnen de geosector.

De drie genomineerden in deze categorie zijn:

Het vernieuwde Geopunt – Geopunt

Geopunt is de centrale toegangspoort voor locatiegebonden informatie van de Vlaamse overheid. Met meer dan 700 kaartlagen en een vernieuwde interface, stimuleert Geopunt het hergebruik van betrouwbare geodata en bevordert het innovatie binnen en buiten de overheid. Door zijn gebruiksvriendelijkheid en mobiele toegankelijkheid bereikt Geopunt een breed publiek, van burgers tot experts, en draagt het bij aan transparante beleidsvorming en participatie. Als pionier in het implementeren van moderne API-standaarden, zoals OGC API Features, leidt Geopunt de weg naar een geodata-gedreven toekomst voor Vlaanderen.

GO! GIS Portaal – GO !

Met meer dan 4000 gebouwen en 850 schooldomeinen in Vlaanderen en Brussel, biedt het GO! een centraal platform voor het beheren van patrimoniuminformatie. Door middel van thematische atlassen, dashboards en mobiele apps, kunnen gebruikers nu eenvoudig inzicht krijgen in alle aspecten van het patrimonium, waaronder energie-infrastructuur en milieu-indicatoren. Dit initiatief, dat ook toepasbaar is voor andere organisaties, draagt bij aan een verbetering van milieuprestaties en beleidsbeslissingen, terwijl het de efficiëntie van het patrimoniumbeheer vergroot.

Het Vastgoedinformatieplatform – Athumi

Het Vastgoedinformatieplatform, een initiatief van de Vlaamse Overheid, lokale besturen en de vastgoedsector, transformeert de vastgoedsector in Vlaanderen door een revolutie teweeg te brengen in samenwerking en efficiëntie. Het platform heeft de doorlooptijd voor vastgoedinformatie teruggebracht van gemiddeld 20 naar 11 dagen. Het biedt een centraal kanaal voor het opvragen van gevalideerde informatie, toegankelijk voor notarissen, vastgoedmakelaars en burgers via Mijn Burgerprofiel. Dankzij de integratie van geografische datastromen en de aansluiting van 327 gegevensbronnen wordt informatie uniform en snel afgeleverd.

Publieksprijs

Per categorie worden maximaal drie genomineerden geselecteerd door een vakjury. In aanloop van BeGeo worden deze genomineerden gepubliceerd. Op een moment tijdens het BeGeo evenement zal het aanwezige publiek kunnen stemmen voor de Publieksprijs op één van de maximaal 12 genomineerden.

Deelnamevoorwaarden

Enkel projecten waarbij geoinformatie een belangrijke rol speelt en waarbij

 1. Een medewerker met de Belgische Nationaliteit betrokken is
 2. Of een organisatie die in België gevestigd is (privaat of overheid) betrokken is
 3. Of een grote impact heeft binnen het Belgisch grondgebied;

komen in aanmerking voor een BeGeo Award.

Hoe deelnemen?

De kandidaturen kunnen worden ingediend tot en met 26 februari 2024 23u59, uitsluitend via het online registratieformulier.

Iedereen kan een kandidatuur indienen, ook personen die niet bij het project waarvoor de kandidatuur wordt ingediend betrokken zijn. Enkel contactgegevens van een persoon betrokken bij het project dienen doorgegeven te worden.

De kandidaturen worden in het Nederlands, Frans, Duits of het Engels opgesteld.

Een kandidatuur bevat volgende elementen

 1. Een titel;
 2. De naam van de indiener en zijn contactgegevens
 3. Een beschrijving waarom een project een BeGeo Award verdient in maximaal 4000 tekens;
 4. (optioneel) een bijlage die meer informatie verschaft over het project (pdf, max 100Mb)
 5. Een contactpersoon en contactgegevens van een persoon betrokken bij het project

De deelnemingsaanvragen dienen via het webformulier te worden opgeladen.

Evaluatieprocedure

De evaluatieprocedure omvat validatie, selectie van genomineerden per categorie en de bekendmaking van de winnaars tijdens de afsluitende ceremonie van BeGeo op 19 maart 2024.

De jury beoordeelt elke kandidatuur op basis van projectbeschrijving. Hierna worden per categorie 3 projecten geselecteerd. De genomineerden worden geselecteerd en gerangschikt per categorie. De kandidaat die door de jury het hoogst wordt gerangschikt in de categorieën is meteen ook de laureaat in de respectievelijke categorie.

Stemming voor de Publieksprijs tijdens BeGeo

Vanaf 11 maart 2024 kan het brede publiek via een pagina op de website van BeGeo kennismaken met alle genomineerden. Voor elke genomineerde zal een tekst weergegeven worden waarom deze een award verdient. Deze tekst wordt door de organisatie en de jury opgemaakt op basis van de tekst die meegegeven werd bij de kandidatuurstelling.

De stemming zal op een bepaald tijdstip tijdens het BeGeo evenement georganiseerd worden.

Achterliggend houdt de organisatie het aantal stemmen per kandidatuur bij.

De kandidatuur met de meeste stemmen is de laureaat van de BeGeo Publieksprijs Award.

Volledige reglement

Meer informatie? Je vindt alle informatie over de BeGeo Awards in het reglement.

Prijsuitreiking

Tijdens de afsluitende ceremonie van BeGeo op 19 maart 2024 in Auditorium 2000 in Brussels Expo worden de winnaars per categorie bekendgemaakt. Zorg dat je erbij bent!

Jury

De jury bestaat uit vertegenwoordigers van de organisatoren, de academische wereld, de private en de publiek sector.

 • Greet Deruyter (UGent) – Onderzoek (Nederlandstalig)
 • Anthony Simonofski (UNamur) – Onderzoek (Franstalig)
 • Bart Meert (Agoria) – Private sector (Nederlandstalig én Franstalig)
 • An Heirman (Flagis) – Geosector koepelorganisatie (Nederlandstalig)
 • Hans Breemersch (AM-FM GISBelux) – Geosector koepelorganisatie (Franstalig)
 • Jan De Waele (NGI) – Overheid (Nederlandstalig)
 • Eric Bayers (NGI) – Overheid (Franstalig)

Meer info?

Aarzel niet om ons te contacteren via BeGeoAwards@gmail.com.