Gisgov

Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) van de FOD Binnenlandse zaken gebruikt Gisgov voor het beheer en het delen van de cartografische informatie die nuttig is voor het beheer van crisissen zoals nucleaire noodsituaties, industriële ongevallen, stroomonderbrekingen, ongevallen met pijpleidingen of met treinen enz. De gegevens kunnen worden gebruikt bij het opstellen van noodplannen en bij het beheer van een noodsituatie.

Gisgov wordt permanent gebruikt door het NCCN, de federale diensten van de gouverneurs, de hulpverleningszones en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Het is ook toegankelijk voor de Fetrapi ( Federatie van Transporteurs door middel van Pipeline) en voor de exploitanten van verschillende nucleaire installaties.

Tijdens een van deze crisissen of simulatieoefeningen maakt Gisgov het mogelijk om kaartgegevens te bekijken, te raadplegen, te creëren of te wijzigen. Deze gegevens hebben betrekking op:

  • infrastructuur (Seveso-bedrijven, pijpleidingen, spoorwegen…)
  • nucleaire-interventiezones
  • prioritaire gebouwen (scholen, ziekenhuizen, woonzorgcentra, ambassades…)
  • leefmilieumetingen (radioactiviteit van de lucht en het water in real time)
  • administratieve grenzen (politiezones, hulpverleningszones…)

Gisgov bevat ook een systeem waarmee de verschillende crisiscellen kunnen bepalen welke maatregelen ze moeten nemen om de bevolking te beschermen.

Het bedrijf Geo6 startte in 2013, op vraag van het NCCN, met de ontwikkeling van Gisgov. Vandaag wordt het gehost op een IT-infrastructuur van het NGI, die beantwoordt aan hoge veiligheids- en prestatiestandaarden. Gisgov wordt ontwikkeld op basis van OpenSource-technologieën, die het mogelijk maken interoperabele modules te ontwikkelen.

In 2020 werden er, in samenwerking met het NGI, verschillende ontwikkelingen gerealiseerd voor Gisgov, zoals een nieuw geïntegreerd systeem voor toegangsbeheer of een nieuwe kaartinterface. Het NGI heeft ook meegewerkt aan de update van de gegevens van het afschakelplan en van strategische infrastructuur zoals de pijpleidingen.