De wereld van de geografische informatie zit niet stil en ook het Nationaal Geografisch Instituut blijft mee evolueren. Hier vindt u een overzicht van enkele initiatieven die het NGI heeft genomen om bij te dragen aan een betere toekomst.

Perspectief FLEXPUB

FLEXPUB

Overheden en publieke organisaties hebben een grote behoefte om hun dienstverlening te innoveren. Enerzijds moeten overheden het hoofd bieden aan complexe maatschappelijke uitdagingen en wordt van hen steeds meer maatwerk verwacht inzake publieke dienstverlening. Anderzijds zijn publieke organisaties beperkt in middelen en kennis. Het ontwikkelen van efficiënte en creatieve elektronische (e-)diensten die zich flexibel kunnen aanpassen aan de veranderende noden is hierbij van groot belang.

Perspectief ‘Enabling’ multidisciplinaire samenwerking van hulpdiensten

Uniforme en Gedeelde Cartografie voor de Hulpdiensten 2.0 (UCH)

Het project wil komen tot een uniforme en geïntegreerde cartografie voor de hulpdiensten in België. Op dit moment maken de hulpdiensten gebruik van een waaier aan middelen om zicht te krijgen op de reikwijdte van de rampen/incidenten waarvoor ze opgeroepen worden. Deze hulpmiddelen maken telkens gebruik van andere kaarten, die onderling niet compatibel en vaak ook onvolledig zijn.