Een nieuwe huisstijl

De laatste jaren is het NGI geëvolueerd van een dataproducent naar een integrator en makelaar van geografische data (geobroker). Bovendien was 2020 ook een jaar waarin er veel veranderde : nieuw adres, nieuwe webcartografie, nieuwe website en webshop, verdere informatisering van de processen. Het was dan ook logisch dat er een nieuwe huisstijl ontwikkeld werd om al deze vernieuwingen te weerspiegelen.

 

Deze ontwikkeling gebeurde in samenwerking met het communicatiebureau dat ook de website en de webshop onder handen nam. Zo ontstond er een maximale coherentie tussen de verschillende elementen van de communicatie van het NGI. Na overleg en goedkeuring binnen een beperkt intern comité werd de nieuwe huisstijl, samen met de nieuwe website, voorgesteld aan het volledige personeel op 22 april 2020, dus tijdens de eerste lockdown en net na de verhuizing.

Een modern en herkenbaar logo

Het logo is het beeldmerk van de organisatie. De keuze viel op een logo dat modern is, duidelijk te identificeren en gemakkelijk te gebruiken op papieren en digitale dragers (bijvoorbeeld als icoontje op een smartphone) . Het bevat verschillende topografische elementen (zee, weg, gegeolokaliseerd punt, boom) en de letters « N » « G » « I »  zijn erin verwerkt. De kleur, oranje, is de traditionele kleur van het NGI.

Uniforme basiselementen, aangepast aan de nieuwe media

Het specifieke kleurenpalet bestaat uit primaire en secundaire kleuren. Bij de primaire kleuren vinden we het emblematische oranje van het NGI, en verder zwart en wit. Het palet van de secundaire kleuren omvat grijs, turquoise, middenblauw en donkerblauw.

 

Het NGI heeft gekozen voor het lettertype Source Sans Pro. Voor Word en PowerPoint documenten wordt echter aangeraden om Calibri te gebruiken.

Source Sans Pro : A a 1 |  Calibri : A a 1

Het beeldmerk kan als grafisch element gebruikt worden, volledig of gedeeltelijk, prominent of als een watermerk.

De hoogtelijnen, een ander emblematisch beeld, kunnen ook dienen als grafische elementen.

Eenheid in verscheidenheid

Op basis van het logo en de basiselementen werd een volledige huisstijl ontwikkeld, die wordt toegepast op alle visuele dragers van het NGI. Enkele voorbeelden :

Voor een uniform en coherent gebruik van deze huisstijl werd een gids opgesteld met duidelijke instructies voor de toepassing ervan op alle visuele dragers van het NGI. Als er nieuwe dragers bij komen, zal de gids nog worden uitgebreid.