UN-GGIM

Het VN-initiatief inzake Global Geospatial Information Management (UN-GGIM) werd in 2011 opgestart en heeft tot doel een leidende rol te spelen bij het bepalen van de agenda voor de ontwikkeling van mondiale geospatiale informatie en om het gebruik ervan om belangrijke globale uitdagingen aan te pakken te promoten. Het biedt een forum voor contacten en coördinatie tussen de lidstaten onderling en tussen lidstaten en internationale organisaties.

De prioriteiten en werkprogramma’s van het Comité van deskundigen worden gestuurd door de lidstaten. Het Comité van deskundigen heeft onder meer het mandaat om een platform te bieden voor de ontwikkeling van effectieve strategieën voor het opbouwen en versterken van nationale capaciteit op het gebied van geospatiale informatie, om beste praktijken en ervaringen van nationale, regionale en internationale instanties op het gebied van geospatiale informatie, informatie met betrekking tot juridische instrumenten, beheermodellen en technische normen te delen.

Een van hun speerpunten van de afgelopen jaren is het ‘Integrated Geospatial Information Framework’ (IGIF), dit biedt een basis en een gids voor het ontwikkelen, integreren, versterken en maximaliseren van geospatiaal informatiebeheer en aanverwante bronnen in alle landen. Het zal landen helpen de geospatiale digitale kloof te overbruggen, sociaaleconomische welvaart veilig te stellen en niemand achter te laten. Niet enkel voor ontwikkelingslanden is het IGIF interessant, maar ook voor landen waar er reeds sprake is van geospatiaal informatiebeheer kan dit nuttig zijn om na te gaan waar er verdere ontwikkelingen en/of investeringen nodig zijn. Meer informatie over het IGIF kan men terugvinden op https://ggim.un.org/IGIF/

In de zomer van 2020 werd de 10e sessie van het UN Comité over Global Geospatial information Management (digitaal) georganiseerd. Onze eigen Administrateur-Generaal Ingrid Vanden Berghe werd unaniem verkozen tot co-voorzitter van het Comité. Zij is mede verantwoordelijk voor het leiden en controleren van de discussies tijdens alle plenaire vergaderingen en zittingen van de commissie, alsook verantwoordelijk voor het leiden en controleren van de werkzaamheden van het Comité tot de 11e sessie van UN-GGIM in de zomer 2021. Tijdens deze 10e sessie werd er een nieuwe mijlpaal bereikt voor het IGIF. De implementatiegids werd, na een globale consultatieronde waarbij ook België (en meer specifiek het NGI) zijn bijdrage heeft geleverd, officieel aanvaard. Om deze theorie van de implementatiegids IGIF naar de praktijk om te zetten heeft het NGI,  in samenwerking met Joep Crompvoets (KU Leuven – Instituut voor de Overheid),  een basislijnanalyse uitgevoerd op de Belgische situatie. Deze analyse zal tevens gebruikt worden om de strategische visie van het NGI 2030 mee te onderbouwen.