Hier vindt u de antwoorden op de vaak gestelde vragen. Als u geen antwoord op uw vraag vindt, kunt u rechtstreeks met het NGI contact opnemen.

Algemene vragen

Cartoweb.be is een digitale topografische kaartweergave die wordt gepubliceerd onder de vorm van een gratis webservice (WMTS/WMS) met kaartweergaven die speciaal ontworpen zijn voor weergave op het scherm. Deze kaartweergaven zijn gebaseerd op de meest recente vectoriële referentiedatasets van het NGI.

Meer informatie over Cartoweb.be: CartoWeb.be – NGI en geo.be | CartoWeb.be

De Topomapviewer  is een gratis reactieve webtoepassing waarmee u de standaard topografische kaarten van het NGI kunt bekijken. De TopomapViewer  is een eenvoudige en gebruiksvriendelijke tool die het mogelijk maakt om met elk type toestel via een eenvoudige internetverbinding toegang te krijgen tot de kaarten. U kunt de afstanden meten, het kaartbeeld delen met andere personen of een printvriendelijke versie in PDF opslaan. Met de toepassing kunt u ook op de kaart zelf elke vergissing aanduiden die u zou hebben vastgesteld op onze kaarten.

Meer informatie over de TopomapViewer: TopoMapViewer – NGI

Een topografische kaart is een vlakke weergave van een deel van het aardoppervlak, waarop men het reliëf kan zien en de elementen op het terrein kan identificeren. Het gaat daarbij zowel om natuurlijke elementen als elementen die door de mens gecreëerd zijn. Enkele voorbeelden: het transportnetwerk, het hydrografisch netwerk, de gebouwen, de bodembedekking… Deze inhoud wordt aangevuld met de toponymie (plaatsnamen, namen van de hydrografische entiteiten…) en sommige administratieve grenzen (lands-, gewest- of gemeentegrenzen…). Een topografische kaart heeft een bepaalde schaal (bijvoorbeeld 1:25 000 of 1:50 000) die de verhouding weergeeft tussen de echte grootte van een element op het terrein en de grootte van dit element op de kaart.

Een topografische kaart bevat geen kadastergegevens en ook geen enkel gegeven over de eigendom.

Het NGI produceert vier reeksen klassieke topografische kaarten, elk op een specifieke schaal. Het gaat om Topo25, Topo50, Topo100 en Topo250. Dit zijn allemaal papieren kaarten. De oppervlakte die wordt weergegeven en het niveau van de details hangen af van de schaal. In de rand staat informatie over het kaartveld, met onder andere de legende.

Op de klassieke topografische kaarten staan geen straatnamen.

Meer informatie over de vier klassieke kaartreeksen: Topografische kaarten – NGI

De klassieke topografische kaarten zijn digitaal beschikbaar. De digitale bestanden worden zonder randinformatie en zonder legende geleverd. De producten zijn beschikbaar als volledige kaart of als weergave van de toestand zonder de geschriften en zonder de altimetrie.

Meer informatie over de digitale topografische kaarten: Standaard topografische kaarten – NGI

De toeristische kaarten die het NGI maakt, zijn gebaseerd op een klassieke topografische kaart waaraan toeristische informatie wordt toegevoegd, zoals wandel- of mountainbikeroutes, bezienswaardigheden of monumenten, Ravels of Grote Routepaden. Toeristische kaarten zijn alleen op papier beschikbaar.

Meer informatie over de toeristische kaarten: Toeristische kaarten – NGI

Toegang en ondersteuning

Cartoweb.be is toegankelijk voor elke gebruiker via de toepassing Topomapviewer. Deze toegang is gratis, al wat u nodig hebt is een computer of een smartphone, een browser en een internettoegang.

Voor gevorderde gebruikers die beschikken over gespecialiseerde GIS-software (GIS betekent Geographic Information System of Systeem voor Geografische Informatie) is CartoWeb.be ook beschikbaar als WMS of WMTS service. De adressen zijn:

WMS : https://cartoweb.wms.ngi.be/service?request=GetCapabilities&service=WMS&version=1.3.0

WMTS : https://cartoweb.wmts.ngi.be/1.0.0/WMTSCapabilities.xml

CartoWeb.be is gratis voor niet-commercieel gebruik. Als u CartoWeb.be wil gebruiken als ondersteuning voor een commerciële activiteit of als u het wil integreren in een ander product, moet u betalen. De voorwaarden vindt u hier.

De klassieke reeksen topografische kaarten zijn beschikbaar:

– op papier

– als gegeorefererd digitaal bestand, zonder randinformatie en in hoge definitie.

De topografische kaarten kunnen ook in lage definitie via de toepassing TopoMapViewer.

U kunt de topografische kaarten van het NGI gratis online bekijken via de toepassing TopoMapViewer. De kaarten die u zo kunt bekijken, zijn:  Cartoweb.be

  • Topo25
  • Topo50
  • Topo100
  • Topo250

De NGI-kaarten worden gedrukt op klassiek kaartpapier van 90 gram. Dit papier is plooibestendig maar is toch volledig recycleerbaar.

CartoWeb.be is een digitaal, naadloos kaartproduct dat het volledige grondgebied overdekt op verschillende schalen. Het is beschikbaar onder de vorm van een « webservice ». CartoWeb.be wordt om de 2 à 3 maanden geüpdatet met de meest recente gegevens waarover het NGI beschikt.

De klassieke topografische kaarten daarentegen zijn producten die verschillen naargelang van hun schaal. Ze zijn beschikbaar op papier of als digitaal bestand. Het digitaal bestand is een soort digitale kopoe van de kaart, zonder de randinformatie of de legende.

interactiviteit

Foute of ontbrekende informatie in CartoWeb.be kunt u melden via de toepassing Topomapviewer.

Hoe?
Open de toepassing in een browser. In de rechterrand bovenaan ziet u een knop met een tekstballon « opmerking versturen ». Klik op deze knop en volg de instructies stap voor stap.

In de meeste gevallen wordt een fout die werd gemeld via CartoWeb.be verbeterd binnen de drie maanden. In andere, minder vaak voorkomende gevallen, kan het tot zes maanden duren, vooral als het gaat om fouten in de straatnamen.

Als de foute of ontbrekende informatie op de papieren kaart al werd verbeterd of toegevoegd op CartoWeb.be, dan zal dit ook te zien zijn op de volgende editie van de papieren kaart. Is dat nog niet het geval, dan kunt u het melden via de knop op de TopoMapViewer. De aanpassing zal eerst gebeuren op CartoWeb.be en daarna op de volgende editie van de papieren kaart.

Privéwegen en hoogtelijnen

De productie van topografische kaarten die de realiteit op het terrein zo volledig mogelijk weergeven, maakt deel uit van de wettelijke opdracht van het NGI. De wegen en paden die het in kaart gebrachte gebied doorkruisen, vormen een belangrijk onderdeel van deze weergave.

Aan de hand van een set van duidelijke en objectieve criteria wordt bepaald welke wegen en paden in kaart worden gebracht. Deze selectie gebeurt op basis van fysieke kenmerken, zoals lengte, breedte en verbinding met andere wegen, en houdt geen rekening met de juridische status of de toegankelijkheid van de weergegeven objecten.

Als ze voldoen aan de geldende selectiecriteria, zijn dus ook privéwegen zichtbaar op de topografische kaarten van het NGI.

Niet alle wegen en paden op de NGI-kaarten zijn publiek toegankelijk.

De weergave van wegen en paden op de kaarten is in de eerste plaats gebaseerd op hun fysieke kenmerken. De gebruikte symbolen laten niet toe een onderscheid te maken tussen publiek en niet publiek toegankelijke wegen en paden.

Vooraleer een op de kaart afgebeelde weg of pad te betreden, is het als kaartgebruiker dus belangrijk de geldende verkeersregels en eventuele toegangsbeperkingen na te gaan, en deze steeds in acht te nemen.

De equidistantie tussen de hoogtelijnen op CartoWeb.be varieert naargelang van de geografische zone. In Laag-België bedraagt ze 2,5 meter, in Midden-België 5 meter en in Hoog-België 10 meter.

De standaard hoogtelijnen worden weergegeven met een fijnere lijn dan die van de hoofdhoogtelijnen.

De hoogtelijnen worden bewust niet weergegeven op schaal 1:2500.

Hieronder staat een voorbeeld voor Midden-België : equidistantie 5m, standaard hoogtelijnen = 1, hoofdhoogtelijnen = 2.

De equidistantie tussen de hoogtelijnen op CartoWeb.be varieert naargelang van de geografische zone. Als er grote hoogteverschillen zijn, moet de equidistantie tussen de hoogtelijnen vergroten zodat de kaart leesbaar blijft.

De equidistantie op de hoogtelijnen van het NGI bedraagt 2,5 meter in Laag-België, 5 meter in Midden-België en 10 meter in Hoog-België.

Grootschalige gegevens

De geometrische nauwkeurigheid van de gegevens varieert naar gelang van het type object.

Duidelijk identificeerbare objecten zoals gebouwen of structuren en netwerkassen ( centrale as van een weg, rivier of spoorweg) hebben een nauwkeurigheid van minder dan een meter.

Voor andere objecten, waarvan de oppervlakte-inname minder gemakkelijk vast te stellen of te definiëren is (wegen, paden, bomenrijen, bosranden, enz.), is deze nauwkeurigheid minder groot en ligt zij in de orde van enkele meters (van 1 tot 5 m).

Ten slotte kunnen kenmerken zoals hoogtelijnen niet worden gekenmerkt door geometrische nauwkeurigheid vanwege hun symbolische aard.

We gebruiken voornamelijk luchtfoto’s voor de updates van onze topografische data en kaarten, onder de vorm van zowel stereokoppels (de combinatie van twee opeenvolgende luchtfoto’s die elk met één van beide ogen bekeken worden om een stereoscopisch effect te genereren) als orthofoto’s (luchtfoto’s waarbij alle punten verticaal worden geprojecteerd op hun exacte horizontale locatie). Op basis hiervan worden de verschillende topografische elementen ingetekend in onze geografische databases. Deze informatie wordt aangevuld met verschillende externe bronnen. Indien deze niet genoeg uitsluitsel geven, gaan onze terreinploegen ter plaatse om de nodige constataties te doen. De resulterende dataset wordt gecontroleerd ten opzichte van verschillende kwaliteitseisen, en indien kwalitatief voldoende, wordt de dataset gepubliceerd.

Voor sommige specifieke thema’s zijn de gegevens die van onze partners (de rails van INFRABEL, de hoogspanningslijnen van ELIA of de administratieve grenzen van het kadaster). In dit geval komt de meeste informatie van de eigenaar van de gegevens en beperken wij ons tot de integratie ervan (semantisch en geometrisch) met de andere gegevens om de coherentie te waarborgen.

Winkel en webshop

Het NGI is alle werkdagen open van 8u30 tot 16u30. U kan deze ook terugvinden op de contactpagina van het NGI.

In onze winkel ter plaatse bieden wij een selectie van de meest gevraagde topografische, toeristische en thematische kaarten. Een overzicht van al onze beschikbare kaarten kan u terugvinden (en bestellen) via onze webshop.

Betaling is enkel via Bancontact mogelijk.

Ja, dit is mogelijk. Om zeker te zijn dat een expert u kan bijstaan in uw eigen taal maakt u best op voorhand een afspraak. Informatie over het maken van een afspraak kan u terugvinden op onze contactpagina.

kapelletjes.be

In de kaarttoepassing van de website https://kapelletjes.be/map-browse worden de kapelletjes van ODIS weergegeven op het NGI-product CartoWeb.be, dat als achtergrond gebruikt wordt.

Visueel zal u daar een verschil opmerken in de positionering van de kapelletjes van het platform (blauwe aanklikbare symbolen) en de symbolen van de kapelletjes op CartoWeb.be (kruis op een oranje bol of een kruis onder een dakje).

Dit verschil is een gevolg van de bepaling van de positie van de kapelletjes bij de inzameling van gegevens door Dries Clauwaert en Marieke Van Heukelom in 1998-2007 (zie voor meer informatie over hun project: https://www.kapelletjesinvlaanderen.be/html/historiek.html). Hierbij werd een minder nauwkeurige methode toegepast voor het toekennen van de coördinaten, waardoor deze gemiddeld 100 m van de juiste positie van de kapel afwijken. De juiste positie van de kapel wordt weergeven door het symbool op CartoWeb.be.

Dit verschil zal stapsgewijs weggewerkt worden. Wil u hier zelf aan meewerken? Via de knoppen ‘Pas deze kapel aan’ op https://kapelletjes.be kan u de blauwe symbolen zelf naar de juiste plaats verhuizen.

Cartesius

Om operationele redenen heeft het NGI de webadressen van de historische kaarten, zoals deze getoond worden in Cartesius, aangepast.

De referenties naar de nieuwe webservices, zowel van de kaartmozaïeken, de orthofoto-mozaïeken, als de losse kaartbladen en luchtfoto’s kunt u terugvinden in de catalogus (Zoeken-gedeelte in Cartesius.be) van Cartesius.

Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe adressen van de kaartmozaïeken en de orthofoto’s in Cartesius.

Kaartmozaïeken in Cartesius

1873 (vanaf 1860): http://www.cartesius.be/arcgis/home/webmap/viewer.html?url=https://wmts.ngi.be/arcgis/rest/services/seamless_carto__default__3857__140/MapServer&lang=nl

1904 (vanaf 1881):  http://www.cartesius.be/arcgis/home/webmap/viewer.html?url=https://wmts.ngi.be/arcgis/rest/services/seamless_carto__default__3857__450/MapServer&lang=nl

1939 (vanaf 1883): http://www.cartesius.be/arcgis/home/webmap/viewer.html?url=https://wmts.ngi.be/arcgis/rest/services/seamless_carto__default__3857__800/MapServer&lang=nl

1969 (vanaf 1952): http://www.cartesius.be/arcgis/home/webmap/viewer.html?url=https://wmts.ngi.be/arcgis/rest/services/seamless_carto__default__3857__1100/MapServer&lang=nl

1981 (vanaf 1961): http://www.cartesius.be/arcgis/home/webmap/viewer.html?url=https://wmts.ngi.be/arcgis/rest/services/seamless_carto__default__3857__1220/MapServer&lang=nl

1989 (vanaf 1961): http://www.cartesius.be/arcgis/home/webmap/viewer.html?url=https://wmts.ngi.be/arcgis/rest/services/seamless_carto__default__3857__1300/MapServer&lang=nl

Ortho’s in Cartesius

1954 (vanaf 1947) http://www.cartesius.be/arcgis/home/webmap/viewer.html?url=https://wmts.ngi.be/arcgis/rest/services/ortho__default__3857__1947-1954/MapServer&lang=nl

1979 (vanaf 1969) http://www.cartesius.be/arcgis/home/webmap/viewer.html?url=https://wmts.ngi.be/arcgis/rest/services/ortho__default__3857__1969-1979/MapServer&lang=nl

1995 http://www.cartesius.be/arcgis/home/webmap/viewer.html?url=https://wmts.ngi.be/arcgis/rest/services/ortho__default__3857__1995/MapServer&lang=nl

 

De URL’s van de toegangspunten tot de historische topografische kaarten, die door sommigen gebruikt worden in QGIS en ArcGIS (Pro), zijn geen officiële producten. Maar, omdat ze desondanks toch gebruikt worden, hieronder de nieuwe URL’s van de endpoints en enkele instructies over hoe deze ingeladen kunnen worden in QGIS en ArcGIS Pro. Aangezien het geen officiële producten zijn, maar eigenlijk voorzien zijn ter weergave in Cartesius, kan hier geen ondersteuning voor geboden worden.

Kaartmozaïeken als xyz-webservice

1873 (vanaf 1860): https://wmts.ngi.be/arcgis/rest/services/seamless_carto__default__3857__140/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}

1904 (vanaf 1881):  https://wmts.ngi.be/arcgis/rest/services/seamless_carto__default__3857__450/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}

1939 (vanaf 1883): https://wmts.ngi.be/arcgis/rest/services/seamless_carto__default__3857__800/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}

1969 (vanaf 1952): https://wmts.ngi.be/arcgis/rest/services/seamless_carto__default__3857__1100/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}

1981 (vanaf 1961): https://wmts.ngi.be/arcgis/rest/services/seamless_carto__default__3857__1220/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}

1989 (vanaf 1961): https://wmts.ngi.be/arcgis/rest/services/seamless_carto__default__3857__1300/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}

Ortho’s als xyz-webservice

Ortho 1954 (vanaf 1947): https://wmts.ngi.be/arcgis/rest/services/ortho__default__3857__1947-1954/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}
Ortho 1979 (vanaf 1969): https://wmts.ngi.be/arcgis/rest/services/ortho__default__3857__1969-1979/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}

Ortho 1995: https://wmts.ngi.be/arcgis/rest/services/ortho__default__3857__1995/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}

 

U kunt deze uiteraard ook gebruiken met onze officiële standaardproducten, zoals bijvoorbeeld:

Klassieke, actuele topografische kaarten: https://wms.ngi.be/inspire/topomaps/service?version=1.3.0 (WMS!)

CartoWeb.be (authentieke bron)

Kleur: https://cartoweb.wmts.ngi.be/1.0.0/topo/default/3857/{z}/{y}/{x}.png (De WMS en WMTS adressen kunt u vinden op www.cartoweb.be)

Zwartwit: https://cartoweb.wmts.ngi.be/1.0.0/topo/default_bw/3857/{z}/{y}/{x}.png

In QGIS kunt u een XYZ-webservice toevoegen als “XYZ-layer”.

In ArcGIS Pro kunt u een XYZ-webservice toevoegen als “Tiled layer” (Couche de Tuiles).

Een WMS/WMTS-dienst kan als “WMS/WMTS-layer” worden toegevoegd in QGIS en ArcGIS Pro.

Algemene info

Hebt u een vraag?

Algemene info

Contact
info@ngi.be
+32 (0) 2 629 82 11

Verkoop

Zoek je een bepaalde wandelkaart, een toeristische of thematische kaart? Ons aanbod voor die kaarten is nu beschikbaar in de webshop.

Verkoop

Contact
sales@ngi.be
+32 (0) 2 629 82 82
(Winkel: betaling uitsluitend via Bancontact)

Privacy

Lees hier alles over de Privacyverklaring

Privacy

Lees hier alles over de

Privacyverklaring