Op 1 januari 2023 telde het NGI 170 personeelsleden, dit personeelsbestand zal in de loop van 2023 verder uitgebreid worden door middel van de rekrutering van verschillende profielen.

Het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) is een moderne en vernieuwende instelling voor de productie en het beheer van geografische gegevens en topografische kaarten in België. Het NGI draagt heel concreet bij tot de doelstellingen van de regering, door zijn toenemende rol als geobroker. Als coördinator en integrator op federaal niveau staat het borg voor de geografische referentiedata voor het volledige grondgebied. Het NGI neemt ook actief deel aan internationale dialogen over goed beheer van geodata (Europese Unie en Verenigde Naties) en is de organisator van BeGeo, hét jaarlijkse congres van de geografische informatiesector op nationaal niveau met een Europese reikwijdte.

Voor meer informatie over jobs bij het NGI, bezoek onze pagina op werkenvoor.be. Het NGI is op zoek naar volgende Nederlandstalige profielen:

(*) vacature afgesloten

Onze Franstalige vacatures kunt u hier terugvinden.

Naast de selectieprocedures die georganiseerd worden door Werkenvoor.be is het ook steeds mogelijk om spontaan te solliciteren bij het NGI, dit kan door jouw CV op te sturen naar de personeelsdienst van het NGI.

 

 

Getuigenissen

De beste manier om onze organisatie te leren kennen is door de ogen van onze eigen medewerkers. Hier laten we verschillende collega’s aan het woord over hun dagelijkse bezigheden.

Statutaire personeelsleden

Ze zijn onderworpen aan een statuut d.i. aan een geheel van regels die hun juridische situatie bepalen en die in wetten en besluiten vastgelegd zijn (vandaar de benaming “statutairen”). Zij worden “voor het leven” benoemd. De werving gebeurt na welslagen voor een vergelijkende selectie georganiseerd door SELOR.
Lees hier alle informatie over het statutair personeel.

Contractuele personeelsleden

Contractueel personeel wordt aangeworven onder arbeidscontract, hetzij als bediende hetzij als arbeider. Zij zijn dus onderworpen aan het arbeidsrecht (zoals in de privé-sector).
Lees hier alle informatie over het contractueel personeel.