Toegankelijkheidsverklaring

Het Nationaal Geografisch Instituut (NGI), verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :

Nalevingsstatus

Deze website is niet conform. Non-conformiteiten en vrijstellingen staan hieronder vermeld.

Voorbereiding toegankelijkheidsverklaring

Er is een interne toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse. U kunt het verslag hier lezen: https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2023/www.ngi.be/website

Niet-toegankelijke inhoud

Een aantal pagina’s bevat nog een aantal technische tekortkomingen op het vlak van toegankelijkheid.

 • Tekstalternatieven
  • Niet-tekstuele content:
   • Inhoud die niet uit tekst bestaat (bv. een afbeelding), wordt niet altijd weergegeven als tekst.
   • Er wordt niet altijd een linktitel die de functie van de link voor een ankerelement beschrijft gegeven.
 • Aanpasbaar
  • Informatie en relaties: niet alle inhoud op de website wordt voorgesteld a.d.h.v. kopniveaus.
 • Onderscheidbaar
  • Contrast (minimum): niet elke pagina heeft voldoende contrast tussen de kleur van de voorgrond en achtergrond van de tekst en afbeeldingen.
 • Navigeerbaar
  • Blokken omzeilen: niet elke pagina heeft aan de bovenkant een link om direct naar het hoofdgedeelte te gaan.
  • Focus zichtbaar: het onderdeel dat de focus heeft op een pagina is niet op elke pagina duidelijk zichtbaar.
 • Leesbaar
  • Taal van de pagina: de gebruikte taal op de pagina’s wordt niet altijd weergegeven.
 • Compatibel
  • Parsen: sommige webbrowsers, apparaten of hulpmiddelen ondervinden problemen met het herkennen van de opmaaktaal.
  • Naam, rol, waarde: sommige functies waarmee gebruikers iets kunnen doen, werken niet met hulpmiddelen. Die herkennen via de code de naam, rol en waarde van onderdelen niet.

U kan het volledige verslag nalezen:
Report: L’Institut géographique national | Nationaal Geografisch Instituut | – 2023-07-14T12:33:03- 2023-07-14 – Accessibility Auditing Tool (belgium.be)

Voorgestelde alternatieven

Het NGI stelt momenteel alles in het werk om bovengenoemde problemen op te lossen. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe, toegankelijkere versie van de website.

Momenteel is er voor niet-toegankelijke elementen niet steeds een alternatief beschikbaar. Wilt u op de website van het NGI iets raadplegen dat niet toegankelijk is? Meld het ons via comcel@ngi.be. We bekijken hoe we u verder kunnen helpen en de toegankelijkheid van de website kunnen verbeteren.

Vrijstellingen

Vrijstelling: Onlinekaarten en -karteringsdiensten, voor zover essentiële informatie op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt in het geval van voor navigatie bestemde kaarten.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met :

Nationaal Geografisch Instituut (NGI)
Kortenberglaan 115, 1000 Brussel
+32 (0) 2 629 82 82
comcel@ngi.be

Als het probleem blijft en u niet tevreden bent met het verkregen antwoord, kan u onze klachtenprocedure volgen.

Bent u het daarna niet eens met het antwoord van onze klachtendienst, dan kan u contact opnemen met de federale ombudsman:

Leuvensestraat 48 bus 6
1000 Brussel contact@mediateurfederal.be
Website van de federale ombudsman

Verbeteringsplan

Het NGI doet momenteel inspanningen om de toegankelijkheid van zijn website te verbeteren. Er komt binnenkort een vernieuwde, toegankelijkere versie van de website. De bovengenoemde tekortkomingen zullen grotendeels worden weggewerkt. Ondanks onze inspanningen, zijn er voor onderstaande elementen geen oplossing gevonden:

 • Sommige technische documenten.
 • Contrastverhouding: de kleuren van de huisstijl van het NGI hebben een te lage contrastverhouding.

We zetten ons om in de toekomst met de criteria voor toegankelijkheid rekening te houden.
Binnenkort is er een nieuwe, toegankelijke versie van de website beschikbaar.

 

Deze verklaring is op 27/10/2023 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 27/10/2023