Voorwoord

 

Beste lezer

 

Ons Instituut heeft twee soorten klanten. De eerste categorie zou ik als “het grote publiek” willen omschrijven. Dat zijn de jeugdbewegingen die op tocht gaan met onze topografische kaarten, de wandelaars en fietsers die eropuit trekken met onze toeristische kaarten, de mensen die gepassioneerd zijn door geschiedenis en onze historische kaarten raadplegen… Kortom, een heel diverse groep die we bijna onze “fans” zouden kunnen komen.

De tweede categorie zijn de professionele en institutionele klanten. Daarbij denk ik dan in de eerste plaats aan Defensie, onze strategische partner, met wie wij heel nauw samenwerken, een synergie die in de toekomst nog verder ontwikkeld zal worden. Daarnaast zijn er ook de gewesten, de hulpdiensten, het Crisiscentrum, maar ook bedrijven en landmeters die een beroep doen op onze geodata en op onze expertise.

Het grote publiek hoort maar zelden iets over onze samenwerking met deze tweede categorie, maar af en toe gebeurt er iets waarbij die plots in de schijnwerpers komt te staan. In 2021 waren dat de zware overstromingen in Wallonië en in een klein deel van Vlaanderen. Wekenlang werd er in het nieuws over weinig anders gepraat: de menselijke drama’s, de materiële schade, de vraag of dit vermeden had kunnen worden…

Zodra het NGI op de hoogte was van de ernst van de situatie, heeft het de coördinatie op zich genomen van de geografische activiteiten tussen het federaal niveau, de gewesten en het VITO. Deze keer kregen de inspanningen van het NGI wel de verdiende media-aandacht, waardoor het grote publiek ook kon kennismaken met die andere activiteiten van het NGI. Het zal u dan ook niet verbazen dat het hoofdartikel van dit jaarverslag gaat over hoe de expertise van het NGI bijdroeg tot het beheer van de watersnood.

Natuurlijk heeft het NGI veel meer gedaan in 2021. Voor dit jaarverslag pikten we er nog twee opmerkelijke realisaties uit. Op 9 oktober ondersteunde het Instituut een grote oefening in natuurbrandbestrijding in de Antwerpse Kempen, waarbij werd samengewerkt met verschillende actoren. En CartoWeb.be, onze webservice om kaarten van België online te bekijken op verschillende schalen, evolueerde. Met de CROSSBORDER-versie kunnen gebruikers nu ook gebieden die aan ons land grenzen bekijken, en met de GREY-versie biedt het NGI nu een versie aan die gebruikt kan worden als kaartachtergrond.

Zoals u van ons gewoon bent, vindt u op het einde van dit jaarverslag een reeks grafieken en cijfers over onze financiën, ons personeel en onze kaartenverkoop.

Ik wens u veel leesplezier.

 

Ingrid Vanden Berghe

Administrateur-generaal