Kleurcodes en contact tracing

Als reactie op het toenemend aantal COVID-besmettingen onder de bevolking hebben we in 2020 ook binnen het NGI een systeem van kleurcodes ingevoerd.

Kleurcodes

Als reactie op het toenemend aantal COVID-besmettingen onder de bevolking hebben we in 2020 ook binnen het NGI een systeem van kleurcodes ingevoerd, dat aangeeft welke regels er gelden voor telewerk, bezetting van de lokalen, gezamenlijke verplaatsingen in een van onze dienstvoertuigen enz.

Er zijn vijf codes, van groen (normale toestand) tot paars (zeer strikte beperkingen). De code hangt af van de nationale coronabarometer maar ook van het aantal eventuele besmettingen onder onze personeelsleden. We houden iedereen via mail op hoogte van de code waarin we ons bevinden. Op het intranet staat de concrete informatie over wat deze code inhoudt.

Bij code “rood”, bijvoorbeeld, is telewerk de norm en mogen onze personeelsleden alleen naar het NGI komen als het echt noodzakelijk is. Hiervoor bestaat een limitatieve lijst van voorwaarden. Ze moeten dit op voorhand aanvragen en de motivatie vermelden. Onze personeelsdienst houdt toezicht op het aantal aanvragen en zorgt ervoor dat er niet te veel mensen tegelijkertijd aanwezig zijn.

Contact tracing

Daarnaast hebben we ook een eigen systeem van “contact tracing” ingevoerd. Zodra een collega laat weten dat hij besmet is of een hoogrisicocontact gehad heeft, gaan we na met wie van de collega’s zij of hij in de voorbije week contact gehad heeft. Afhankelijk van de duur, de plaats en de aard (bijvoorbeeld met of zonder mondmasker) van het contact, krijgen deze collega’s dan een aangepaste mail. Dat kan gaan van een oproep om waakzaam te blijven voor eventuele symptomen tot de vraag om niet naar het Instituut te komen. Dankzij het grote aantal telewerkers en dankzij dit systeem hebben we kunnen vermijden dat er zich besmettingen voordeden op het NGI zelf.