Stress@Work

De coronacrisis en de bijbehorende lockdown hebben uiteraard een grote invloed op het geestelijk welbevinden van de mensen. Niet iedereen kan gemakkelijk telewerken, veel mensen missen het fysieke contact, mensen zijn bang om besmet te raken…

 

Ook in ons Instituut voelden we dat sommige collega’s het moeilijk hadden. Onze ICT-dienst had enorme inspanningen geleverd om ervoor te zorgen dat iedereen vlot kon telewerken (zie elders in ons jaarverslag), maar er is natuurlijk meer dan alleen de techniek.

Daarom lanceerde de algemene directie het project “StressATWork”. Hiervoor werd een kleine werkgroep opgericht met de maatschappelijk assistent, een vertrouwenspersoon, een medewerker van de personeelsdienst en iemand van de communicatiecel.

In een eerste fase konden collega’s vrijwillig aan de leden van de werkgroep vertellen met welke stressfactoren zij op het Instituut geconfronteerd werden. Op basis van deze gesprekken stelde de werkgroep een eerste document op waarin al deze factoren opgelijst werden.

Het is de bedoeling om in 2021 dit verder te verfijnen, onder andere via contacten met externe deskundigen, en dan een lijst met aanbevelingen voor de algemene directie op te stellen. Op basis van deze aanbevelingen zal de algemene directie dan een actieplan opstellen.