Keuze van de referentiesystemen voor de nationale coördinaten

De vorm en de grootte van de aarde bepalen is het hoofddoel van de geodesie. Door de aarde te modelleren kan men van alle punten op haar oppervlak de positie beschrijven aan de hand van geografische coördinaten. Om ze op een kaart voor te stellen kunnen deze punten geprojecteerd worden in een vlak. Uit de veelheid van modellen (geodetische datums) en kaartprojecties heeft het NGI volgende coördinaat-referentiesystemen als standaard voor België gekozen:

Geodetisch datum: ETRS89  (European Terrestrial Reference System 1989).
Kaartprojectiesysteem: Lambert08 Meer info en parameters.
Hoogtereferentie: TAW (Tweede Algemene Waterpassing) Meer info.

Geodetische merktekens

Deze merktekens kunnen worden gebruikt als start- of ijkpunt om coördinaten te bepalen volgens de nationale referentiesystemen. Er zijn 3 netwerken van geodetische merktekens beschikbaar:

3D punten: hiervan werden zowel x, y als de hoogte nauwkeurig bepaald.
Altimetrische punten: referentiepunten voor de hoogte TAW.
Planimetrische punten: punten met nauwkeurige x, y coördinaten.

Met onze webtoepassing GDOC kan u alle informatie hierover raadplegen.

AGN, het Active Geodetic Network

Satellietnavigatie heeft sedert het begin van deze eeuw een revolutie veroorzaakt op vlak van positiebepaling. Samen met GPS vormen het Europese Galileo, het Russische Glonass en het Chinese Beidou, GNSS, de Global Navigation Satellite Systems. Voor landmeters is de standaard nauwkeurigheid van GNSS echter onvoldoende, daar kan aan verholpen worden door de ‘Real Time Kinematic’ (RTK) meettechniek toe te passen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van correctiesignalen die afgeleid worden uit de GNSS waarnemingen die permanent worden uitgevoerd op een aantal plaatsen waarvan de positie al heel nauwkeurig bepaald werd.

Meer hierover op onze AGN webpagina’s.

Transformatie van coördinaten

Lang niet alle geografische gegevens zijn gerefereerd volgens de coördinaat-referentiesystemen die momenteel als standaard worden gebruikt. De omzetting van coördinaten van en naar andere referentiesystemen is dikwijls vrij complex.

Om dit gemakkelijker te maken stelt het NGI een reeks hulpmiddelen ter beschikking, waaronder de webapplicatie cConvert. Hiermee kunnen individuele punten of coördinatenlijsten getransformeerd worden naar de meest gebruikte coördinaatsystemen in België.

Meer uitleg over het omzetten van coördinaten en alle hulpmiddelen vindt u hier .