Geo.be is de toegangspoort bij uitstek voor de geografische informatie van de Belgische federale instellingen. Het doel van dit federale geografische platform is de toegang te centraliseren tot de geografische gegevens die in het bezit zijn van de federale instellingen en tot de webservices die er toegang toe verlenen. Concreet kunt u via Geo.be:

  • de beschikbare gegevens en webservices opzoeken in de catalogus;
  • de beschikbare gegevens en webservices bekijken in een cartografische browser;
  • toegang krijgen tot de URL van de viewservices en de downloadservices;
  • de geografische gegevens die als OPEN geklasseerd staan rechtstreeks downloaden.

In de catalogus staan INSPIRE-conforme metadatafiches voor de gegevens en de services, en de cartografische browser klasseert de gegevens volgens laag (Maplayer), naar keuze volgens het INSPIRE thema of volgens de auteur van de data.