Vectoriële gegevens worden gebruikt om ruimtelijke data op te slaan, de cartografische structuren worden digitaal opgeslagen aan de hand van punten, lijnen en vlakken in verschillende datalagen. Binnen het NGI worden onze vectoriële referentiegegevens aangeleverd in:

  • Punt: een aantal elementen worden in de database voorgesteld als een punt (bvb. palen, telecommunicatiemasten, torens,…). Dit punt wordt door middel van (x,y)-coördinaten bepaald in een assenstelsel verbonden aan de conforme conische projectie van Lambert2008.
  • Lijn: lijnvormige elementen bestaan uit een geordende reeks (x,y)-coördinaten met een begin- en eindpunt.
  • Polygoon: polygonen worden bepaald door een reeks coördinaten die de lijn(en) bepalen die ze begrenzen.

Naast de coördinaten worden aan elk element in de database een aantal attributen verbonden die toelaten het te identificeren.

 

Top10Vector

Top10Vector is een vectoriële dataset die de meest geometrisch nauwkeurige en semantisch gedetailleerde topogeografische vectoriële gegevens van het NGI bevat. De gegevens zijn afkomstig van de topogeografische inventaris van het Belgische grondgebied (ITGI) die door het Nationaal Geografisch Instituut wordt opgebouwd en bijgehouden.

De dataset bevat 37 objectklassen, gegroepeerd onder acht thema’s: wegennet, spoorwegnet, hydrografie, hoogspanningsnet, constructies, bodemgebruik en vegetatie, lokaal reliëf en bijzondere zones. De geometrie van de gegevens van al deze thema’s wordt beschreven door x,y,z-coördinaten.

Raadpleeg de specificaties van Top10Vector

Thema’s

Wegennet € 10/km²
Spoorwegnet € 3/km²
Hydrografie € 3/km²
Hoogspanningsnet € 1.5/km²
Constructies en zones € 10/km²
Bodemgebruik en vegetatie
Lokaal reliëf

Ruimtelijke resolutie

Schaalniveau: 1:10 000

Ruimtelijke voorstelling

Vectoriële gegevens (x,y,z-coördinaten)

Geografische begrenzing

België

Coördinatensysteem

Belgisch Lambert 2008

Gegevensformaten

ESRI File Geodatabase
ESRI Shapefile
GML

Leveringseenheid

2 km²

Geografische zone

x,y centrum, breedte, hoogte

Afbakening van het te leveren gebied

x-min, y-min ; x-max, y-max
Shapefile
Administratieve eenheid
Standaard NGI-kaartversnijding

Verspreidingsmedia

Downloadportaal NGI

Basisprijs monolicentie (1 gebruiker)

AdminVector

AdminVector is een vectordataset die de meest geometrisch nauwkeurige en semantisch gedetailleerde administratieve vectordata van het NGI bevat. De gegevens zijn afkomstig van de topogeografische inventaris van het Belgische grondgebied (ITGI) die door het Nationaal Geografisch Instituut wordt opgebouwd en bijgehouden.

De dataset bevat 12 objectklassen met betrekking tot statistische sectoren, deelgemeenten, gemeenten, arrondissementen, provincies, gewesten en de lands- en zeegrenzen van België. De geometrie van de gegevens van al deze thema’s wordt beschreven door x,y- of x,y,z-coördinaten.

Raadpleeg de specificaties van AdminVector

Gratis download via geo.be

Gratis download via het downloadportaal van het NGI

Thema’s

Namen en grenzen van statistische sectoren
Namen en grenzen van gemeenten
Namen en grenzen van arrondissementen
Namen en grenzen van provincies
Namen en grenzen van gewesten
Landsgrenzen (grondgebied en Belgische maritieme zone)
Gerechtelijke kantons

Ruimtelijke resolutie

Schaalniveau : 1:10 000

Ruimtelijke voorstelling

Vectordata (x,y,z-coördinaten)

Geografische begrenzing

België

Coördinatensystemen

Belgisch Lambert 2008

 

Gegevensformaten

ESRI File Geodatabase
ESRI Shapefile
GML

Leveringseenheid

België

Geografische zone

x,y centrum, breedte, hoogte

Afbakening van te leveren gebied

/

Verspreidingsmedia

Downloadportaal NGI

Basisprijs monolicentie (1 gebruiker)

Gratis