LowAir-kaart

De LowAir-kaart is een thematische kaart op schaal 1:250 000. Ze bevat informatie over de luchtvaart voor het hele Belgische grondgebied en een deel van de grensgebieden. Deze kaart wordt gebruikt voor navigatie op lage hoogte en toont informatie met betrekking tot het luchtruim tot 4500 voeten tijdens de uren van militaire operaties.

De LowAir-kaart is gebaseerd op de Topo250-basiskaart met een thematische laag weergegeven in overeenstemming met de officiële technische specificaties. Het omvat de informatie meegedeeld door de luchtvaartinformatiepublicaties (AIP) bij besluit van België en de buurlanden. De gegevens worden aangevuld met luchtvaarthindernissen (> 200 voet) verzameld door het NGI of geleverd door de topografische diensten van de buurlanden. Obstakels zijn algemeen (groepen van obstakels kunnen obstakels bevatten tot 1,5 km van het centrale punt).

De LowAir-kaart bestaat in de Lambert2008-projectie en maakt ook gebruik van een raster in geografische coördinaten en in UTM31. De legende bevindt zich in het randschrift.

Administratieve kaart

De administratieve kaart werd begin 2019 bijgewerkt om de nieuwste fusies van gemeentes in Vlaanderen op te nemen. De kaart is beschikbaar op 1:300 000 en 1:500 000.

Deze kaart geeft de verschillende administratieve entiteiten van het Belgische grondgebied weer, van de federale staat tot het stadscentrum (1:500 000) of stadsdeel (1:300 000). De kaartindeling van het NGI wordt ook overgenomen en maakt het mogelijk om, met behulp van een index, de verschillende entiteiten te lokaliseren.

Informatie over taalregelingen en postcodes is ook opgenomen in de index. Deze kaart wordt niet geografisch gerefereerd met behulp van een projectiesysteem.