Alle standaard topografische kaarten van het NGI zijn beschikbaar in een digitale versie. De georeferentiebestanden worden geleverd zonder kader en zonder legende (apart verkrijgbaar).

De producten Top25Map en TOP50Map zijn beschikbaar als volledig kaartbeeld (*map-bestand) of als situatiebeeld zonder de geschriften en de altimetrie (*situ-bestand).

Alle standaard topografische kaarten van het NGI zijn gratis te bekijken in de webservice TopoMaps WMS. Voor de rasterbestanden met hoge resolutie moet u contact opnemen met de verkoopdienst van het NGI.

Top25Map

Top25Map is een digitale versie van de topografische cartografie op schaal 1:25 000 van het NGI. Deze beelden worden gemaakt door symbolisatie van de objecten en de thema’s in de topogeografische inventaris van het Belgische grondgebied (ITGI), die wordt gemaakt en bijgehouden door het NGI.

Top25Map bevat alle gebruikelijke thema’s van de kaartproducten van het NGI (bodemgebruik, transport, hydrografie, gebouwen en constructies, reliëf,…) met inbegrip van de geschriften en de plaatsnamen. De kaartweergave van Top25Map is ideaal geschikt voor wandeltochten.

De eerste kaartbladen van Top25Map werden in 2016 gepubliceerd. De gegevens geproduceerd worden in cycli van 5 à 6 jaar. Aan elk beeld is een georeferentie volgens het standaard projectiesysteem van het NGI, Lambert 2008 (.TFW-bestand), verbonden. De beelden worden op een resolutie van 381 dpi aangemaakt.

Nuttige links

Productspecifcatie
Top25Map op geo.be
Legende

Thema’s

Basiscartografie
Altimetrie
Wegennet
Hydrografisch netwerk
Spoorwegnet
Hydrografie
Hoogspanningsnet
Gebouwen
Bodemgebruik en vegetatie
Lokaal reliëf
Administratieve gegevens
Toponymie

Ruimtelijke resolutie

Schaalniveau : 1:25 000
(1 pixel = 1,666 m),
381 dpi, 15 ppm

Ruimtelijke voorstelling

Grid, “map” of “situ”

Geografische begrenzing

België

Coördinatensysteem

Belgisch Lambert 2008

Gegevensformaten

Tif + tfw, RGB (geïndexeerd palet)

Leveringseenheid

Minimale oppervlakte van 5km²

Geografische zone

x,y centrum, breedte, hoogte

Afbakening van het te leveren gebied

x-min, y-min ; x-max, y-max
Shapefile
Administratieve eenheid
Standaard NGI-kaartversnijding

Verspreidingsmedia

NGI Downloadportaal
Gebruiksvoorwaarden

Basisprijs monolicentie (1 gebruiker)

Contacteer de verkoopdienst

Top50Map

Top50Map is een digitale versie van de topografische kaarten op 1:50 000 van het NGI. Deze afbeeldingen zijn het resultaat van de symbolisatie van objecten en thema’s die aanwezig zijn in de topogeografische inventaris van het Belgische grondgebied (ITGI), die ontwikkeld en bijgewerkt wordt door het Nationaal Geographisch Instituut. Top50Map kan worden gebruikt voor weergave op het scherm of worden afgedrukt op een schaal tussen 1:25 000 en 1:50 000 (aanbevolen grenswaarden).

Top50Map bevat alle gewone thema’s van de kaartproducten van het NGI (bodemgebruik, transport, hydrografie, gebouwen en constructies, reliëf…), met inbegrip van de geschriften en de toponiemen. De dataset op 1 :50 000 wordt opgebouwd door generalisatie van de referentiedataset. Topo50Map is bestemd voor regionaal gebruik. De gegevens worden geproduceerd in cycli van 5 à 6 jaar.

Nuttige links

Productspecificatie
Top50Map op geo.be
Legende

Thema’s

Basiscartografie
Altimetrie
Wegennet
Hydrografisch netwerk
Spoorwegnet
Hydrografie
Hoogspanningsnet
Gebouwen
Bodemgebruik en vegetatie
Lokaal reliëf
Administratieve gegevens
Toponymie

Ruimtelijke resolutie

Schaalniveau: 1:50 000
(1 pixel = 3,333 m),
381 dpi, 15 ppm

Ruimtelijke voorstelling

Grid, “map” of “situ”

Geografische begrenzing

België

Coördinatensysteem

Belgisch Lambert 2008

Gegevensformaten

Tif + tfw, RGB (geïndexeerd palet)

Leveringseenheid

Minimale oppervlakte van 5km²

Geografische zone

x,y centrum, breedte, hoogte

Afbakening van het te leveren gebied

x-min, y-min ; x-max, y-max
Shapefile
Administratieve eenheid
Standaard NGI-kaartversnijding

Verspreidingsmedia

NGI Downloadportaal
Gebruiksvoorwaarden

Basisprijs monolicentie (1 gebruiker)

Contacteer de verkoopdienst

Landcover100Map

Landcover100Map is een digitale versie van de topografische cartografie op schaal 1:100 000 van het NGI. De beelden worden gemaakt door symbolisatie van de objecten en thema’s in de topogeografische inventaris van het Belgische grondgebied (ITGI), die wordt gemaakt en bijgehouden door het NGI. Landcover100Map kan worden gebruikt voor weergave op het scherm of worden afgedrukt op schalen tussen 1:75 000 en 1:200 000 (aanbevolen grenswaarden).

De topogeografische dataset op schaal  1:100 000 wordt bekomen door de generalisatie van de gegevens op schaal 1:50 000. Landcover100Map is bestemd voor een ruimer regionaal gebruik dan dat van Top50map, doorgaans op het niveau van een provincie.

Het thema bodemgebruik is heel goed zichtbaar in deze topografische cartografie. Het reliëf wordt weergegeven door schaduwen, die de zuidooster zijde van heuvels voorstellen.

Nuttige links

Productspecificatie
Landcover100Map op geo.be

Thema’s

Wegennet
Hydrografisch netwerk
Spoorwegnet
Hoogspanningsnet
Bodemgebruik
Lokaal reliëf
Administratieve gegevens
Toponymie

Ruimtelijke resolutie

Schaalniveau: 1:100 000
(1 pixel = 6,666 m),
381 dpi, 15 ppm

Ruimtelijke voorstelling

Grid, “map”

Geografische begrenzing

België

Coördinatensystemen

Belgisch Lambert 2008

Gegevensformaten

Tif + tfw, RGB (geïndexeerd palet)

Leveringseenheid

Provincie

Geografische zone

x,y centrum, breedte, hoogte

Afbakening van te leveren gebied

Provincie

Verspreidingsmedia

NGI Downloadportaal (gratis)

Landcover100map Brussel

Landcover100map Vlaanderen

Landcover100map Wallonië

Gebruiksvoorwaarden

Basisprijs monolicentie (1 gebruiker)

Gratis

Top250Map

Top250Map is een digitale versie van de topografische kaartweergave op schaal 1:250 000 van het NGI. De nadruk ligt op de bewoonde plaatsen en de transportnetwerken. Het volledige grondgebied wordt afgebeeld in een enkel bestand.

Kenmerkend voor deze kaart is de grote rijkdom aan toponiemen van bewoondeplaatsen. De dataset van EuroRegionalMap (©Eurogeographics) wordt gebruikt voor de cartografische weergave van buitenlandse delen. Het reliëf wordt weergegeven door de combinatie van arceringen en hoogtepunten. Elke twee jaar wordt een nieuwe versie van Top250Map gepubliceerd.

Nuttige links

Productspecificatie (binnenkort beschikbaar)
Top250Map op geo.be
Index van de bewoonde plaatsen
Legende

Thema’s

Wegennet
Hydrografisch netwerk
Spoorwegnet
Hoogspanningsnet
Bodemgebruik
Lokaal reliëf
Administratieve gegevens
Toponymie

Ruimtelijke resolutie

Schaalniveau: 1:250 000
(1 pixel = 16,666 m),
381 dpi, 15 ppm

Ruimtelijke voorstelling

Grid, “map”

Geografische begrenzing

België

Coördinatensysteem

Belgisch Lambert 2008

Gegevensformaten

Tif + tfw, RGB (geïndexeerd palet)

Leveringseenheid

België

Geografische zone

x,y centrum, breedte, hoogte

Afbakening van het te leveren gebied

/

Verspreidingsmedia

NGI downloadportaal
Gebruiksvoorwaarden

Basisprijs monolicentie (1 gebruiker)

Gratis