Een Digitaal Terrein Model (DTM) wordt in eerste instantie intern als referentieoppervlak gebruikt voor toepassingen op schaal 1:10 000. Daarnaast dient het ook als basis voor de interne productie van orthofoto’s.

Als product is het bestemd voor klanten die een terreinmodel nodig hebben, waar dan ook in België, en dit met een resolutie op een schaalniveau van 1:10 000. Als interpolatie van het grondoppervlak heeft het DTM een heterogene nauwkeurigheid. Op bepaalde plaatsen kan die minder groot zijn, in het bijzonder daar waar altimetrische basisgegevens ver uit elkaar liggen of niet beschikbaar zijn.

Het NGI heeft verschillende DTM producten, versnijdingen van DTM1m en DTM 20m zijn beschikbaar voor de hieronder vermelde prijzen.

  • DTM1m : € 11/km² + € 25 Vaste kosten
  • DTM20m : € 25 Vaste kosten

Daarnaast zijn de DTM20m, DTM40m en DTM80m (Lambert 2008) gratis beschikbaar via onderstaande link:

DTM1m_20m

Het product DTM1m is een homogeen en regelmatig puntenrooster dat de hoogte van het grondniveau aangeeft om het oppervlak ervan te modelleren. Dit digitaal terreinmodel wordt uitgewerkt door interpolatie (adaptable prediction) van altimetrische basisgegevens zoals hoogtelijnen, structuurlijnen en hoogtepunten. Het geeft de hoogte weer van het bodemniveau ten opzichte van het Belgisch nul-niveau (gemiddeld laagwater te Oostende). Het gaat dus om de orthometrische hoogte, meer gebruikelijk hoogte genoemd.

Versnijdingen van DTM1m en DTM 20m zijn beschikbaar.

Thema’s

Relief
Digitaal terreinmodel
Hillshading

Ruimtelijke voorstelling

Regelmatig puntenrooster (x,y,h-coördinaten)

Geografische begrenzing

België

Leveringseenheid

1 km²

Geografische zone

x,y centrum, breedte, hoogte

Afbakening van het te leveren gebied

x-min, y-min ; x-max, y-max
Shapefile
Administratieve eenheid
Standaard NGI-kaartversnijding

Basisprijs monolicentie (1 gebruiker)

€ 11/km² + € 25 Vaste kosten