Op 16 oktober 2023 werd mobilityDCAT-AP v1.0 officieel gepubliceerd, een Europese geharmoniseerde metadataspecificatie voor mobiliteitsdata. mobilityDCAT-AP v.1.0 werd tijdens de NAPCORE Mobility Data Days in Boedapest van 7 tot 9 november officieel voorgesteld aan een breder publiek.

Metadata is een cruciale bouwsteen voor de toegankelijkheid en herbruikbaarheid van datasets, zoals aangeboden op NAP’s (nationale toegangspunten) en andere mobiliteitsdataportalen.

Tot nu toe was er nog geen geharmoniseerde metadatabenadering voor portalen met mobiliteitsgegevens. mobilityDCAT-AP wil daar verandering in brengen. Het biedt een gestructureerde, interoperabele en geharmoniseerde aanpak voor het beschrijven en uitwisselen van metadata over datasets en over de toegang tot dergelijke datasets met betrekking tot mobiliteit en in het bijzonder met betrekking tot Intelligente Transportsystemen (ITS).

Het hoofddoel is het verbeteren van de grens- en sectoroverschrijdende vindbaarheid van ITS- en mobiliteitsgerelateerde datasets die gepubliceerd zijn op relevante dataportalen.

Jasper Beernaerts (NGI/SDI) werkte de afgelopen jaren intensief aan deze specificatie binnen het NAPCORE project. Het NGI zorgde onder andere voor de harmonisering van de specificatie met bestaande INSPIRE richtlijnen voor metadata door de geografische metadataspecificatie ‘geoDCAT-AP’ als basis te nemen en verder uit te breiden met metadata specifiek voor de mobiliteitssector.

De nieuwe specificatie zal gebruikt worden door de NAPs van de verschillende Europese lidstaten en vormt een belangrijke bouwsteen voor de Europese Mobility Dataspace.

alt=""