Vertel ons over je job…

Samen met mijn Franstalige collega en ons diensthoofd hou ik mij bezig met de “toponymie”, of eenvoudiger gezegd: alle namen die voorkomen op de kaarten van het NGI (namen van gemeenten, dorpen, wijken, buurten, plaats- en veldnamen, namen van bossen, natuurreservaten, waterlopen, kastelen, kerken, kapellen, hoeves, molens, merkwaardige bomen, enzovoort).

Daarvoor verrichten wij de nodige opzoekingen op internet, in databanken, naslagwerken en toeristische brochures. Vergelijk het met de voorbereiding van een vakantie : voor je op reis vertrekt, zul je waarschijnlijk een reisgids kopen of kijken op internet wat er zoal te beleven en bezichtigen valt in de streek. Ongeveer hetzelfde, maar dan grondiger, doen wij voor elke Belgische gemeente.

Daarnaast onderhouden wij in alle gemeenten van het land contacten met mensen die hun streek kennen als hun broekzak en die we bij een herziening zo veel mogelijk persoonlijk gaan opzoeken : arbeiders en bedienden van de gemeente, burgemeesters en schepenen, politieagenten, boswachters, historici van de heemkundige kring, vertegenwoordigers van natuurverenigingen, enzovoor

De laatste jaren hebben we hard gewerkt aan de modernisering van onze dienst. De vroegere methodes werkten perfect maar waren soms eerder “ambachtelijk” te noemen, nu beschikken we over een digitale gegevensbank met daarin alle namen waarvoor we verantwoordelijk zijn.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Na mijn studies heb ik gewerkt als vrijwilliger, maar dit is mijn eerste echte job.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Ik merk, ook bij mijzelf, dat veel voordelen van werken op het NGI na verloop van tijd soms al te “evident” gaan lijken. Wanneer je spreekt met mensen die elders werken, besef je pas hoe “buitengewoon” vele van deze voor ons “gewone” zaken zijn : glijdende werkuren, soepel opnemen van verlof en overuren, ’s middags goedkope maaltijden, ’s morgens een half uur pauze, speciale regelingen bij bijvoorbeeld treinstaking, hevige sneeuwval of hittegolf, personeelsfeest, sportdag, sinterklaasfeest, Sint-Barbara (onze eigen feestdag), gratis openbaar vervoer, competentie- en taalpremies, enzovoort.

Zonder twijfel één van de belangrijkste pluspunten is de sfeer onder collega’s. Er wordt vaak gezegd dat bij ons iedereen iedereen kent en dat is geenszins overdreven.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Een vacature voor een technisch assistent op de website van de VDAB heeft indertijd mijn aandacht getrokken. Hoewel ik niet volledig  in het profiel paste, heb ik mij toch kandidaat gesteld omdat werken op het NGI mij aansprak. Ik gebruik namelijk al van kindsbeen af kaarten om te wandelen en fietsen. En zoals de uitdrukking luidt : wie niet waagt, niet wint. Tijdens het sollicitatiegesprek bleek dat ik inderdaad niet meteen de juiste achtergrond had, maar ik werd toch uitgenodigd voor een tweede gesprek. Door onvoorziene omstandigheden was men namelijk dringend op zoek naar een administratief deskundige voor een andere dienst.

Sindsdien (2005) werk ik op het NGI, nog steeds op diezelfde dienst, eerst met een startbaancontract, momenteel met een contract van onbepaalde duur. Ik hoop statutair te kunnen worden, maar de voorbije jaren zijn er helaas nog geen wervingsselecties in mijn functie georganiseerd door SELOR.