Brussel, 19 maart 2024 – Persbericht
Op 19 maart 2024 keerde BeGeo terug naar Brussels Expo met als overkoepelend thema “Geo-intelligence voor een duurzame toekomst”. Het nationale congres met beurs over geografische informatie, geïnitieerd door het Nationaal Geografisch Instituut (NGI),  gesponsord door Vito en Leica en ondersteund door meer dan vijfendertig partners, was een inspirerende ontmoetingsplaats voor overheid, privésector en onderzoekswereld om innovaties, trends en uitdagingen binnen de geosector te verkennen. Meer dan 750 deelnemers uit binnen- en buitenland maakten van BeGeo 2024 een succesvolle editie.

BeGeo wordt nog relevanter door het steeds toenemende aantal complexe uitdagingen. Na acht edities heeft BeGeo zich gevestigd als het belangrijkste evenement voor kennisdeling en innovatie binnen de geosector. BeGeo 2024, georganiseerd onder auspiciën van het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, bood een Europees perspectief op geo-informatie, waardoor deelnemers de nieuwste ontwikkelingen en uitdagingen binnen een Europees kader konden verkennen. Dit vormt nog steeds de kerngedachte van BeGeo: een plaats waar samenwerkingen ontstaan, een levendig platform waar oplossingen voor de uitdagingen van vandaag en morgen die steunen op geo-informatie vorm krijgen.

Tot slot markeert de lancering van de BeGeo Awards een belangrijke mijlpaal.  Door de jaren heen heeft BeGeo niet alleen de trends en uitdagingen binnen de geo-sector geïdentificeerd, maar ook de groeiende noodzaak aan samenwerking tussen diverse partijen. Deze samenwerking, die zich uitstrekt van onderzoekers en overheden tot bedrijven en burgers, is onmisbaar om de diverse uitdagingen aan te pakken. Van het omgaan met klimaatverandering tot het bestrijden van armoede, duurzaam waterbeheer en het creëren van veerkrachtige steden, de geo-sector vervult hierin een centrale rol.

Belangrijke hoogtepunten van BeGeo 2024 waren onder meer:

Openingssessie door de heer Thomas Dermine, Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid. Het congres, dat volledig in het teken stond van geografische informatie, werd geopend door de Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, en de Administrateur-generaal van het NGI, Ingrid Vanden Berghe. BeGeo, het enige congres op nationaal niveau met een beurs gewijd aan geografische informatie, wordt georganiseerd op initiatief van het NGI in het kader van zijn strategisch mandaat als federale geobroker. De heer Dermine benadrukte in zijn toespraak de essentiële rol van geo-intelligence en het belang van BeGeo voor de ontwikkeling van de capaciteiten die nodig zijn om de vele complexe uitdagingen aan te gaan en het grote potentieel van geodata te ondersteunen.

“Op initiatief van het NGI en met de steun van talrijke partners heeft BeGeo zich gevestigd als een plaats waar samenwerkingsverbanden ontstaan en worden versterkt. De dialogen die voortvloeien uit de bijeenkomsten tijdens het congres en op de BeGeo-beurs helpen de kennis en vaardigheden te vergroten die nodig zijn om de vele complexe uitdagingen aan te gaan en het grote potentieel van geodata te ondersteunen. Dit succes weerspiegelt ook de effectieve implementatie van het strategische mandaat van het NGI als federale geobroker. Als coördinator, integrator en belangrijkste garant voor geografische referentiegegevens voor het hele grondgebied, wordt het NGI erkend als de bevoegde federale entiteit die zeer goed geplaatst is om de samenwerking met en tussen de gefedereerde entiteiten te bevorderen.”

Thomas Dermine, Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid

Geo-informatie is de sleutel om interessante informatie te ontsluiten uit de digitale data-tsunami die ons overspoelt. BeGeo 2024 toont aan dat in ons land een dynamische geo-scene bestaat die het verdient om internationaal meer op de kaart te komen. Met het NGI willen we daar ook toe bijdragen, vandaar ook onze inspanningen op internationaal vlak.”

Ingrid Vanden Berghe, administrateur-generaal Nationaal Geografisch Instituut

Reikwijdte over de grenzen heen: Onder auspiciën van het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie werd BeGeo 2024 verrijkt met een Europese dimensie. Dit bood deelnemers de kans om de nieuwste ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van geo-informatie binnen een breder Europees kader te begrijpen.

Congres: Op het programma van BeGeo 2024 stonden vijf thematische parallelle tracks die een breed scala aan onderwerpen in de geosector belichtten. Vooraanstaande sprekers gingen in op actuele thema’s, waaronder data spaces en de nieuwe Europese juridische gereedschapskist, crisisbeheer met geo-intelligence, burgerparticipatie in smartcities met AI en open data, samenwerkingen en innovatie, en de toekomstige vaardigheden van landmeters-experten. Tijdens een inspirerende keynote belichtte Hans Plets, directeur van het Einstein Telescope Project Office, de rol van geografische informatie in de context van de Einstein Telescope. Deelnemers kregen inzicht in de mogelijkheden van geo-intelligentie binnen dit innovatieve project.

Beurs: Tussen de sessies door konden deelnemers op de beursvloer kennismaken met talrijke standhouders uit de geosector. De beursvloer bood ook de gelegenheid om te netwerken met professionals en vertegenwoordigers uit de geosector.

BeGeo Awards: BeGeo 2024 werd feestelijk afgesloten met de uitreiking van de allereerste BeGeo Awards, een initiatief van het NGI in samenwerking met Flagis, AM/FM – GIS BELUX en Agoria. Vanuit een gedeelde visie, en vanuit het thema “Geo-intelligence voor een duurzame toekomst” van BeGeo 2024, werden vier awardcategorieën en een publieksprijs uitgewerkt. Genomineerden dongen mee naar prijzen voor het beste samenwerkingsproject, het beste project dat bijdraagt tot de SDG’s (Sustainable Development Goals), het beste onderzoeksproject, het beste project dat geo in de kijker zet en de publieksprijs. Het publiek koos live de winnaar van de publieksprijs.

Op de aansluitende receptie was er tot slot de mogelijkheid om na te praten bij een hapje en een drankje.

Organisatie: Nationaal Geografisch Instituut (NGI) met de steun van Vito, Leica en meer dan vijfendertig partners en met logistieke ondersteuning van TMAB Business Events.

Website: https://begeo.be/

Persconctacten: Communicatiecel NGI comcel@ngi.be Sandrine D’Hoedt (FR – 0471 44 12 98) en Marie Verschraegen (NL – 0471 30 46 69).