Het NGI ondersteunde een grote, multidisciplinaire oefening voor natuurbrandbestrijding in de Antwerpse Kempen met een uniforme kaart voor de hulpdiensten. Het gebruik van deze kaart stond centraal in deze oefening. Één gemeenschappelijke en professionele kaart betekent: snellere en efficiëntere inzet van middelen én betere samenwerking. Een uniforme en gedeelde kaart is onmisbaar bij elk incident, en zeker bij een massale inzet van middelen.

Meer dan 150 brandweermannen van acht hulpverleningszones, lokale politie, de luchtsteun van de federale politie (DAFA), civiele bescherming, 112, de medische discipline, de gouverneur en burgemeesters leerden in de praktijk (samen)werken met behulp van deze uniforme en gedeelde kaart.

De oefening was een succes. De kaarten werden warm onthaald, net als de printtool waarmee binnenkort alle hulpverleners zelf deze kaarten zullen printen. Het NGI ontwikkelt deze tool met support van de federale diensten van de gouverneur van Antwerpen.

Samen met de hulpdiensten maakt het NGI de ontwikkeling mogelijk van één uniforme en gedeelde cartografie, en deze raakt gelukkig steeds meer ingeburgerd. Als broker speelt het NGI een centrale rol in het goedkoper en efficiënter beschikbaar maken van geodata voor de hulpdiensten en het nationaal crisiscentrum, zodat deze zich kunnen richten op hún corebusiness.

Bekijk hier de reportages over oefening in het veld (zonder specifieke vermelding van het NGI) :

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/09/bekijk-hulpdiensten-houden-grote-bosbrandoefening-in-de-kempen/ (VRT-Nieuws)

https://www.hln.be/video/genre/documentaries/productie/grote-oefening-tegen-bosbrand-in-balen-255677 (VTM-Nieuws)

Bekijk hier enkele foto’s :