Kwaliteitsvolle kaarten, die het resultaat zijn van nauw overleg tussen alle partijen, zijn onmisbare hulpmiddelen voor het beheersen van een grootschalige crisis. Daarom financierde, ontwikkelde, testte en evalueerde het NGI, in samenwerking met de hulpdiensten een Proof of Concept van een uniforme en gedeelde cartografie: case Natuurbranden.

Introductie

De Proof of Concept is een opstap naar een oplossing om een uniforme, operationele cartografie ter beschikking te kunnen stellen aan alle hulpdiensten die betrokken zijn bij een grote interventie. Zo kan immers de communicatie tussen verschillende hulpdiensten worden verbeterd en verwarring ten gevolge van het gebruik van verschillende kaarten en geodata worden vermeden. Bij grote natuurbranden in het verleden, waarbij versterkingen uit andere regio’s werden ingezet, is namelijk geconstateerd dat dit absoluut noodzakelijk is.

Een uniforme en gedeelde cartografie voor natuurbranden zorgt ervoor dat hulpdiensten sneller en nauwkeuriger op de juiste en dezelfde plek aankomen, alle betrokken partijen hetzelfde overzicht van een incident hebben, en versterkingen uit andere zones direct met het kaartmateriaal overweg kunnen.

Dit vergroot de efficiëntie en inzetbaarheid van de hulpdiensten op het land, water en in de lucht en voorkomt het verlies van mensenlevens en miljoenen euro’s aan schade aan de natuur. Door gemeenschappelijke informatielagen te bouwen vermijdt men ook dubbel werk.

Het NGI bracht alle stakeholders in België samen, om een zo inclusief mogelijk en breed gedragen proof-of-concept oplossing te ontwikkelen. De workshops die het NGI organiseerde leidden tot een breed gedragen definitie, keuze en prioriteiten van:

  • de basiscartografie;
  • Emergency-Index-Grid 1.0;
  • een Feature Catalogue van de thematische gegevens;
  • de functioneel-technische vereisten van de oplossing;
  • een geharmoniseerd crisisbeheerlandschap voor de realisatie van de oplossing.
Resultaten

De Proof-of-Concept werd voor de eerste keer uitgebreid getest op de Kalmthoutse Heide tijdens een grootschalige inzet van Brandweer uit heel het land, Defensie, Luchtsteun (Defensie en Politie), de Lokale en Federale Politie, burgemeesters, de diensten van de gouverneurs, de Federale Gezondheidsinspectie, de Civiele Bescherming, het Agentschap voor Nauur en Bos, de Noodcentrales, het Nationaal Crisiscentrum, ASTRID en het NGI.

De hulpdiensten en de andere stakeholders ervaren de ontwikkelde, gemeenschappelijke cartografie zeer positief, als intuïtief en universeel, en kunnen er snel mee (samen)werken.

Het project resulteerde in een door alle stakeholders gedragen digitale cartografie met de keuze voor:

  • CartoWeb.be met verbeterde update frequentie en procedures;
  • specifieke thematische data die o.a. door de Agentschappen van Natuur en Bos (ANB en DNF) en Defensie zelfstandig worden verzameld;
  • suggesties voor Emergency-Index-Grid 2.0;
  • een volledig functionele webapplicatie voor een gemeenschappelijk strategisch en operationeel beeld;
  • verbeterde kaartatlassen en kaartposters voor gebruik op het terrein en in de commando-posten.

Het innovatieve van dit project is de ontwikkeling van de eerste uniforme, operationele digitale cartografie voor hulpdiensten die inzetbaar is voor het gehele Belgisch grondgebied.

De opgedane ervaring wordt telkens verwerkt in een verbeterde, uniforme en gedeelde cartografie voor de hulpdiensten en opnieuw uitgetest, zoals voor de ontwikkeling van de GeoNAVOtool, en de onlangs gehouden grootschalige oefening in Leopoldsburg.

Een zeer belangrijk resultaat is de groeiende bewustwording en draagvlak voor de uitrol van de oplossing in een operationele omgeving, én voor verdere uitbouw van een gemeenschappelijke ruimtelijke gegevensinfrastructuur voor grootschalige evenementen-, incident- en crisismanagement.

Gedaan met klungelige gemeenteplannetjes die brandweer, politie, civiele bescherming, en andere hulpdiensten ad hoc met plakband aan elkaar moeten plakken bij grote, grensoverschrijdende incidenten? Dankzij dit project zullen de verschillende hulpdiensten bij grootschalige incidenten overal over dezelfde, goede terreinkennis kunnen gaan beschikken.

Erkenning

Cartografie voor Natuurbranden is bekroond met een e-Gov-award. Deze worden uitgereikt voor ICT-overheidsprojecten die de dienstverlening aan de burgers en de ondernemingen enorm verbeteren, en die blijk geven van administratieve vereenvoudiging, innovativiteit en zin tot samenwerking.