De GeoNAVOtool maakte voor het eerst één gemeenschappelijk strategisch en operationeel beeld mogelijk in de belangrijke multidisciplinaire commandoposten – tijdens de NAVO-top in 2018 –  belast met de strategische en operationele leiding van de veiligheid, gezondheid, logistiek, organisatie, het crisisbeheer, en inlichtingen. Zo beschikten alle partijen op een uniforme manier over dezelfde, realtime informatie.

De tool maakte een snelle, autonome reactie van alle betrokken partijen op een acute situatie tijdens de top mogelijk. Het zicht op de positie van alle verschillende diensten en incidenten geeft zekerheid en rust en vergemakkelijkt de operationele beslissingsprocedures.

Vernieuwende samenwerking

Het is de eerste keer dat alle strategisch en operationeel relevante informatie, waaronder de realtime locatie van de 60 regeringsleiders en VIP’s, politie, brandweer, ambulances, incidenten en hun ruimtelijke impact, reisroutes en perimeters, op de digitale basiskaart van NGI werd samengebracht, om samenwerking tussen commandocentra en andere organisaties in de stad mogelijk te maken.

Het ontkrachten van de bewering dat een multidisciplinaire samenwerking niet mogelijk is, die vaak als argument gebruikt werd om zo’n samenwerking te blokkeren, was ook een doelstelling.

Het was de eerste keer dat de integratie van cartografie, geolocalisatie, operationele oleaten, plannen en tactische, strategische en operationele beleidsinstrumenten op een multidisciplinaire wijze, bijna wetenschappelijk aangepakt werd, met de input van alle partners. Meer nog, deze samenwerking leverde een praktisch eindproduct op dat zijn real life vuurdoop, in één van de grootschaligste operaties in België sinds jaren, heeft overleefd.

De geotool is een geëvolueerd platform waarin informatie uit verschillende ‘silo-systemen’ geïntegreerd werd tot een Common Operational Picture, voor:

  • de veiligheid (politie, defensie, brandweer, medisch, inlichtingen diensten);
  • de organisatie en opvolging staatshoofden (Kanselarij Eerste Minister, Buitenlandse Zaken);
  • het crisismanagement (Binnenlandse Zaken (IBZ));
  • de NAVO zelf (commandocentrum NAVO).

Een multidisciplinaire annotatietool werd ontwikkeld die het mogelijk maakt om reisroutes, incidenten, perimeters, de inzet van middelen, enz. in te tekenen op de kaart die door iedereen realtime bekeken en uitgeprint kan worden.

Een gemeenschappelijk ontworpen symbologie voor de eenheden op het terrein werd uitgewerkt, bruikbaar op scherm en papier, die in één oogopslag informatie geeft over de discipline, functie en capaciteit van de eenheid.

Het Emergency-Index-Grid-systeem is vereenvoudigd, zodat het makkelijker wordt om posities door te geven en ook bruikbaar is voor stratenindexen bij de papieren kaarten.

De standaard CartoWeb.be werd verder ontwikkeld tot CityCartoWeb, waarbij o.a. ook de straatnamen van de kleinste straten aangeduid worden. Uit dit product werd een papieren stadsplattegrond met index ontwikkeld, en werden digitale kopieën geleverd aan alle systemen die nog niet compatibel gemaakt konden worden met de tool. Het papieren stadsplan met index vond zeer gretig aftrek bij de versterkingen uit heel het land. Door het gebruik van één kaart in alle omgevingen was er een naadloze overgang tussen de online tool, de gedrukte kaarten en de parallelle, gesloten systemen.

Het was ook de eerste keer dat een operatie plaatsvond waar alleen al zo’n 10.000 politiemensen, gedurende alle fasen van de operatie (voor – tijdens – na de NAVO-top) hetzelfde cartografisch materieel gebruikten voor de operationele analyse, het opstellen van de operatieorders, het in kaart brengen van de reële situatie en het opvolgen van de positie van de verschillende machten, en dit zowel op papier als op het scherm.

De geotool is, ondanks de complexe infrastructuur en strenge veiligheidsvereisten, eenvoudig en snel te raadplegen.

Voor de beveiliging van het geoportal en de 24/7 ondersteuning werd gebruik gemaakt van de diensten van ASTRID. ASTRID leverde oplossingen om zo flexibel mogelijk en toch veilig informatie uit verschillende bronnen te combineren.

De intense samenwerking met de Brusselse politie, Defensie, de hulpdiensten en de NAVO zorgen voor een oplossing die de kracht van een gezamenlijke visie op de actuele situatie nog maar eens onderstreepte, terwijl tegelijkertijd de operationele autonomie en onafhankelijkheid nooit in het gedrang kwam.

Het project – met zeer bescheiden budget – had slechts een doorlooptijd van 5 maanden: opstart eind januari 2018, dry-runs in juni, en de NAVO-top was van 10 t/m 12 juli 2018.

De oplossing werd in de eerste plaats volledig operationeel ontwikkeld voor de NAVO-top, maar wordt nu ook verder ingezet.

Toekomst

Door dit project werd het belang van éénheid van kaart door alle stakeholders onderstreept en omarmd. Het NGI, Nationaal Crisiscentrum, de hulpdiensten en de andere stakeholders blijven daarom samenwerken om te komen tot een uniform, gedeeld en volledig geo-enablede ‘resilience’ aanpak.

Erkenning

De GeoNAVOtool is bekroond met een e-Gov-award. Deze worden uitgereikt voor ICT-overheidsprojecten die de dienstverlening aan de burgers en de ondernemingen enorm verbeteren, en die blijk geven van administratieve vereenvoudiging, innovativiteit en zin tot samenwerking.