De Lambert kaartprojectie is een conforme kegelprojectie. Conform betekent dat bij de projectie gemeten hoeken niet vervormd worden, afstanden echter wel.

Van 1950 tot nu werden achtereenvolgens drie Lambertprojecties door het Nationaal Geografisch Instituut als officiële kaartprojectie naar voren geschoven. Telkens werden de parameters zo gekozen dat de afstandsvervorming beperkt blijft (max. 8 cm/km).

  • LB50: De vervanger van de tot dan gebruikte Bonne projectie.
  • LB72: Verbetering van de nauwkeurigheid t.o.v. LB50, steunend op 2 decennia geodetische metingen.
  • LB08: Steunt op de GRS80 ellipsoïde, net als GNSS. Hierdoor worden, voor coördinaten bekomen via GNSS, ingewikkelde coördinatentransformaties en bijhorend nauwkeurigheidsverlies vermeden.

De fundamentele parameters van LB72 en LB08 zijn:

Lambertprojectie 1972 Lambertprojectie 2008
Ellipsoïde Naam Hayford 1924 GRS80
½ grote as (a) 6.378.388,0 m 6 378 137,0 m
Afplatting (f) 1 / 297,0 1/298,257222101
Standaard snijparalellen φ1 49° 50’ 00” 00204 N 49° 50′ N
φ2 51° 10’ 00” 00204 N 51° 10′ N
Oorsprong Breedte oorsprong 90° 50° 47′ 52” 134 N
Centrale meridiaan 4° 22’ 02” 952 E 4° 21′ 33” 177 E
Verschuiving oorsprong x0 150.000,013 m 649 328,0 m
y0 5.400.088,438 m 665 262,0 m