Met de lancering van de printtool kunnen hulpdiensten vanaf heden altijd en onder alle omstandigheden beschikken over professioneel en uniform kaartmateriaal. De hulpdiensten kunnen met de tool zelf kaarten en atlassen aanmaken, voor gebruik in het veld en in de commandoposten. Hiermee wordt een jarenlange wens van de hulpdiensten ingewilligd.  

Het is een primeur in België dat dezelfde uniforme cartografie structureel beschikbaar is op het scherm én op papier, met de meest recente gegevens, voor alle disciplines, in het hele land en in de grensgebieden.

Vooral bij grootschalige incidenten en evenementen is professioneel en uniform kaartmateriaal van levensbelang. Hiermee kunnen hulpdiensten efficiënter en sneller (samen)werken, waardoor vele verloren mensenlevens en miljoenen euro’s aan schade uitgespaard kunnen worden. Ook in omstandigheden wanneer er geen elektriciteit of internet beschikbaar is.

De tool wordt momenteel gebruikt bij de bestrijding van natuurbranden, handhaving van de openbare orde, noodplanning, wayfinding in landelijke gebieden door de medische discipline, en nog vele andere toepassingen.

De lancering van de tool is een stevige stap in de verdere ontwikkeling van een uniforme en gedeelde cartografie voor de hulpdiensten in België. Ze maakt gebruik van de authentieke bron voor basiscartografie CartoWeb.be en de MapIndex (Emergency Index Grid) van het NGI en thematische gegevens, zoals die van de Agentschappen voor Natuur en Bos.

De tool is een product van jarenlange, dankbare samenwerking met de hulpdiensten uit heel België en de Agentschappen voor Natuur en Bos. Ze is gebouwd en wordt gehost door het NGI. Ze werd gerealiseerd dankzij financiële steun van de Federale Diensten van de Gouverneur van Antwerpen en het NGI.