Om de stabiliteit van de ondergrond op te volgen, wat van belang is voor het geologisch onderzoek voor zowel de constructie als de uitbating van de Einsteintelescoop, levert het NGI een blijvende bijdrage.

In 2025-2026 valt de beslissing of de nieuwe Einsteintelescoop, een geavanceerd Europees observatorium voor zwaartekrachtsgolven, op het drielandenpunt België-Duitsland-Nederland komt (Zie de website van de einsteintelescoop). Deze regio is een ideale locatie. Dit is vanwege de rust, de stabiele bodem, en het sterke ecosysteem van kennisinstellingen en hightech bedrijven.

Wij gaven via een partnerschap ondersteuning bij de installatie van twee IGR (Integrated Geodetic Reference) stations in Plombières.  De installatie werd gefinancierd door de European Space Agency (ESA) en verschillende partners werken samen voor de installatie en monitoring: NGI, Centre Spatial de Liège, ULiège, Technische Universiteit Delft, Geologische Dienst van België. Sinds de installatie verwerkt het NGI dagelijks de GNSS-data om eventuele bodembewegingen te detecteren en kwantificeren.

De Einsteintelescoop kan tot duizend keer méér bronnen van zwaartekrachtsgolven opsporen dan al zijn voorlopers. Een uitdaging van wereldformaat, met grote kansen  voor wetenschap en techniek.