Digitalisering en nieuwe technologieën brengen steeds grotere uitdagingen mee om te beantwoorden aan de behoeften van burgers en bedrijven. Daarom hebben de KULeuven, de UNamur en het NGI een strategie uitgewerkt voor Flexibele openbare geografische e-diensten: FLEXPUB.

In de loop van de voorbije vier jaar ontwikkelden de KU Leuven, de UNamur en het Nationaal Geografisch Instituut dankzij de input en medewerking van tientallen respondenten, een Strategie voor Flexibele Publieke e-Dienstverlening met een Ruimtelijk Karakter. De Strategie focust op het federale niveau, en werkt aan een versterkte samenwerking met de andere Belgische publieke administraties.

De Staten-Generaal op 18 november 2020 bood de mogelijk om geïnformeerd te worden over de Strategie, en met zowel de onderzoekers als de huidige beleidsmakers te bespreken hoe deze Strategie in de praktijk kan worden geïmplementeerd.

Programma 18/11/20

13:00 – 13:15 Openingsspeeches door o.a. Prof. dr. Ir. Joep Crompvoets, Coördinator van het FLEXPUB project – KU Leuven, en de heer Mathieu Michel, Staatssecretaris bevoegd voor Digitalisering
13:15 – 13:40 Voorstelling van de Strategie voor Flexibele Publieke e-Dienstverlening met een Ruimtelijk Karakter (download pdf)
13:40 – 14:30 Een blik op de Strategie door:           Met focus op
Prof. dr. Catherine Elsen, gespecialiseerd in Urban Planning & Participatory Design – Faculté des Sciences appliquées – Université de Liège (download pdf)           Pijler Participation
De heer Erwin De Pué, Directeur-generaal van de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging – FOD Kanselarij (download pdf)           Pijler Openness
Prof. dr. Ir. Marijn Janssen, gespecialiseerd in ICT & Governance – Faculty of Technology – TU Delft (download pdf)           Pijler Collaboration
De heer Ben Smeets, Voorzitter a.i. FOD Beleid en Ondersteuning, Directeur-Generaal a. i. DG Digitale Transformatie (download pdf)           de gehele Strategie
14:30 – 14:50 Vraag & Antwoord Sessie
14:50 – 15:00 Slotwoord door mevr. Ingrid Vanden Berghe, Administrateur-Generaal van het Nationaal Geografisch Instituut (download pdfdownload speech(.mp4)), en de heer Aziz Naji, Coordinator Research Programmes – BELSPO

Deze Staten-Generaal past in het kader van het BELSPO BRAIN-be project “FLEXPUB” (2016-2020). Het FLEXPUB project wordt uitgevoerd door de KU Leuven, de UNamur en het Nationaal Geografisch Instituut.

Het FLEXPUB Team

KU Leuven
Prof. dr. Geert Bouckaert
Prof. dr. ir. Joep Crompvoets
Prof. dr. Monique Snoeck
Maxim Chantillon
Université de Namur
Prof. dr. Naji Habra
Prof. dr. Cécile de Terwange
Dr. Benoît Vanderose
Anthony Simonofski
Thomas Tombal
Nationaal Geografisch Instituut
Ir. Ingrid Vanden Berghe
Jan De Waele
Rink Kruk

Voor meer informatie, contacteer info@flexpub.be