De zware overstromingen in België en Duitsland in juli 2021 staan nog in ieders geheugen gegrift. De talrijke slachtoffers en de grote schade die deze ongeziene ramp heeft veroorzaakt, zijn een duidelijk teken van de klimaatopwarming. Ze tonen aan hoe overstromingsgevoelig onze streken zijn en hoeveel risico de bevolking loopt tijdens en na de ramp. Aardobservatie (AO) kan een cruciale rol spelen in het beheer van dergelijke crisissen. Maar, zoals is aangetoond in 2021, moet de levering van relevante en bruikbare AO-informatie aan de crisisbeheerders beter.

Daarom heeft BELSPO ervoor gekozen om het project FLOWS te financieren, dat gezamenlijk werd ingediend door het NGI, de VITO, het ISSEP, de universiteiten van Gent en Namen, en het Duitse ruimtevaartagentschap (DLR). Het start in januari 2024 en zal vier jaar duren.

Het doel van FLOWS is te bepalen wanneer en hoe de AO-gegevens het crisisbeheer bij overstromingen het best kunnen ondersteunen, en maakt daarbij een onderscheid tussen de crisis, de gevolgen en de heropbouw. Het onderzoek zal gebaseerd zijn op de ervaring van de crisisbeheerders (bv. de Belgische hulpdiensten, de lokale, gewestelijke en federale administraties, de crisiscentra). Het NGI moet deze ervaringen inzamelen en een retrospectieve analyse maken van de verwerving, de verwerking en het gebruik van de AO-gegevens in 2021.

Het onderzoek vertrekt van de hypothese dat de lacunes op het gebied van ruimte-informatie die de crisisbeheerders nodig hebben bij overstromingen opgevuld kunnen worden door de gegevens en de AO-technologieën die momenteel beschikbaar zijn.

De producten die in het kader van dit project ontwikkeld worden, zullen moeten voldoen aan bepaalde behoeften inzake geo-informatie van de crisisbeheerders bij overstromingen. Deze resultaten zouden een aanzet moeten zijn voor latere operationele ontwikkelingen waarmee levens gered kunnen worden tijdens overstromingen, steun gegeven kan worden aan mensen die slachtoffer werden van de overstromingen en het grondgebied beter bestand gemaakt kan worden tegen overstromingen.

alt=''