Gebruiksvoorwaarden

CartoWeb.be is gratis voor elk niet-commercieel gebruik (CC-BY-NC).

Intellectuele eigendomsrechten

De gegevens die gesymboliseerd zijn in de TOPO- en OVERLAY-lagen van de CartoWeb.be zijn volledig eigendom van het Nationaal Geografisch Instituut. Deze gegevens zijn beschermd door het auteursrecht en door het databankenrecht (Wetboek van economisch recht van 28/02/2013).

De gegevens die gesymboliseerd zijn in de CROSSBORDER-laag van CartoWeb.be zijn eigendom van EuroGeographics©.

Beperkingen op het gebruik

Tenzij het NGI de toelating geeft, mogen de gegevens van de dienst CartoWeb.be, gedeeltelijk of in hun geheel, in geen geval:

  • gekopieerd worden;
  • op om het even welke manier gewijzigd worden, zodat hun waarheidsgetrouwheid in het gedrang komt of met als doel er werken van af te leiden;
  • met commerciële of winstgevende bedoelingen worden verspreid of meegedeeld aan derden;
  • van de site gedownload worden met automatische downloadprogramma’s;
  • worden gebruikt om de bestaande producten van het NGI te beconcurreren;
  • worden gebruikt voor illegale doeleinden;
  • worden afgedrukt op een formaat groter dan A3;
  • worden gekopieerd op een analoge drager voor andere dan privédoeleinden

Gebruikers

U bent een onderneming

en u wilt CartoWeb.be gebruiken om uw commerciële activiteiten te ondersteunen: U betaalt een jaarlijkse vergoeding voor het gebruik van CartoWeb.be. De jaarvergoeding wordt vastgesteld volgens onderstaande tabel:

Type Bedrijf Aantal werknemers Omzet
(in miljoen euro)
Jaarvergoeding CartoWeb.be
Klein < 50 < 10 Miljoen € 60€
Medium < 250 < 50 Miljoen € 240€
Middelgroot < 1000 < 100 Miljoen € 960€
Groot < 5000 < 2 Miljard € 3840€
Super ≥ 5000 ≥ 2 Miljard € 15360€

Het copyright en de intellectuele eigendom van het NGI moeten expliciet vermeld worden.
Als u de grote schalen van de TOPO- en de OVERLAY-lagen (1:2500, 1:5000, 1:10 000) gebruikt, moet u het copyright van TomTom vermelden.
Als u ook de CROSSBORDER-laag gebruikt, moet u het copyright EuroGeographics© vermelden.

We willen graag uw aanvraag voor het gebruik van CartoWeb.be ontvangen via onderstaand formulier:

CartoWeb.be registratie commercieel gebruik
U bent een onderneming

die CartoWeb.be als basis wil gebruiken, informatie wil toevoegen en dit als product wil aanbieden aan uw klanten.

U betaalt royalty’s aan het NGI. Hiervoor zal het NGI u een voorstel tot overeenkomst opstellen. Het copyright en de intellectuele eigendom van het NGI moeten steeds expliciet vermeld worden.

We willen graag uw aanvraag ontvangen via onderstaand formulier:

CartoWeb.be registratie VAR gebruik