Op vraag van de FOD Volksgezondheid hielp het NGI bij de ontwikkeling van een webapplicatie, waarmee burgers eenvoudig een afspraak kunnen maken voor een coronatest in een nabij gelegen triagecentrum. Zo wordt de zwartwit-versie van de authentieke bron CartoWeb.be als basiskaart gebruikt om de in de buurt beschikbare triagecentra zichtbaar te maken.

De zwartwit-versie van CartoWeb.be is versneld uitgerold om de strijd tegen corona volop te steunen. Over enkele maanden zal deze zwart-witte webkaart als officieel product gelanceerd en voor iedereen beschikbaar worden.

Door de huidige piek in de besmettingen kan het gebruik van CartoWeb.be zeker vertienvoudigen. Onze infrastructuur is hierop ruimschoots berekend.

Over CartoWeb.be 

CartoWeb.be is de officieel erkende authentieke bron voor de basiscartografie van België. Het gebruik van deze kaart door de FOD Volksgezondheid past dus in de strategie om overheidsinformatie te hergebruiken. Het werken met authentieke bronnen is de beste garantie op een hoge beschikbaarheid en beveiliging van gegevens.  Er is een permanente opvolging en verbetering van de kwaliteit doordat iedereen dezelfde gegevens gebruikt en kan melden* wanneer deze onvolledig of niet (meer) correct zijn. Nieuwsgierig? Bekijk nu meteen hoe ook u CartoWeb.be kunt gebruiken.

*Een melding doet u via het groene tekstballonnetje in onze topomapviewer.