Het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) heeft samen met 17 andere overheidsdiensten onder leiding van minister Petra De Sutter het charter voor duurzaamheid en diversiteit bij de overheid ondertekent. Dit charter, dat de intenties van de overheidsdiensten samenvat, betekent een belangrijke stap in het streven naar verbetering van zowel de interne werking van de overheid als haar voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid en diversiteit.

alt=""

Jan De Waele, adviseur-generaal van het NGI, ondertekende het charter in naam van het NGI.

 

Een van de voornaamste doelen van dit charter is het centraliseren van de opvolging van de verschillende plannen binnen de federale overheidsdiensten. Hierdoor wordt niet alleen een sneller inzicht verkregen in de resultaten van de gehele overheid, maar worden ook mogelijke samenwerkingen sneller geïdentificeerd.

Het NGI engageert zich om voor de realisatie van de doelstellingen voor de federale overheid een proportionele bijdrage te leveren in overeenstemming met de beschikbare middelen. Enkele voorbeelden van acties:

  • De verhuizing van het NGI van Abdij Ter Kameren naar Campus Renaissance betekende een vermindering en optimalisatie van de totale oppervlakte, waardoor onze ecologische voetafdruk vermindert;
  • Bij de organisatie van evenementen waken we steeds over duurzaamheid (cf. BeGeo, charter voor duurzaamheid tijdens het Belgische Voorzitterschap EU2024);
  • Het NGI zet in op digitale efficiëntie en heeft aandacht voor het beperken van de ecologische impact van papierverbruik;
  • Het NGI streeft al naar een egalitaire en inclusieve organisatiecultuur die de diversiteit van de maatschappij weerspiegelt;

Met dit engagement toont het NGI zijn inzet voor duurzaamheid en diversiteit. Samen streven we naar positieve verandering.