Niettegenstaande de Corona-maatregelen is de lente 2020 voor het Nationaal Geografisch Instituut hét moment voor een nieuw elan. Parallel met zijn verhuizing van 25 maart ll. lanceert het NGI een nieuwe huisstijl en een nieuwe website.

In de laatste decennia heeft de geografische sector een weergaloze boom gekend. Met de digitalisering en de technologische ontwikkelingen zijn de geografische gegevens één van de grootste troeven voor de toekomst geworden. Op Belgisch niveau is het NGI ook van schaal veranderd door als geobroker geografische informatie ter beschikking te stellen van de overheid en de privésector. Vandaag wordt deze evolutie ook een feit in de ogen van het grote publiek. De nieuwe huisstijl, de nieuwe website en de nieuwe zetel van het NGI worden hier aan het licht gebracht.

Het nieuwe logo geeft gestileerde cartografische basiselementen weer. Het weerspiegelt de ambitie van het NGI om de sleutelpartner voor geografische informatie in België te zijn, waarbij het zijn diensten en expertise ter beschikking van zowel professionele als privégebruikers stelt. De nieuwe huisstijl wordt vanaf vandaag op de brede waaier van media van het NGI toegepast.

Onder deze visuele dragers vormt de website de digitale vitrine van het NGI. Haar presentatie is daarbij toegespitst op het producten- en dienstenaanbod voor een algemeen en gespecialiseerd publiek, op de succesvolle samenwerkingen en op de projecten nog in ontwikkeling. Deze gebruiksvriendelijke, informatieve en toekomstgerichte website is ook het kruispunt van de veelvoudige online ressources aangeboden door het NGI. Zodra de maatregelen tegen het coronavirus opgeheven worden, zal de webshop openen zodat de NGI-producten opnieuw online kunnen worden aangekocht.

Last but not least is het NGI op 25 maart ook materieel verhuisd door zich op de Campus Renaissance vlakbij het Jubileumpark te vestigen. Deze verhuizing is wel een echte uitdaging geweest, zowel op logistiek vlak met de sortering en herbestemming van omvangrijke archieven en historische kaartencollecties, als op technisch vlak met de verplaatsing van high-tech materiaal naar meer moderne maar ook veel kleinere lokalen, en dit in de bijzondere context van de Covid-pandemie. Zodra de coronamaatregelen het toestaan zal de winkel elke dag van 8.30 uur tot 16.30 uur open zijn voor het publiek en de meest gevraagde producten van het NGI aanbieden.

Door deze volledige rebranding wil het NGI in de eerste plaats visueel coherent blijven met de aan hem toevertrouwde missie, namelijk het federale platform zijn van geo-informatie in België, in dienst van de overheid, van de private sector en van de burger.