Op 28 en 29 november nam het NGI deel aan de INSPIRE Conference 2023. Het evenement, geïnitieerd door de Europese Commissie en georganiseerd door het directoraat-generaal Milieu in het kader van de INSPIRE-richtlijn, bracht meer dan 800 professionals, beleidsmakers en experts samen om de meest recente evoluties van INSPIRE en de integratie van de geospatiale data in de wereld van de geodata te bespreken, en meer in het bijzonder de Green Deal.

Een van belangrijkste punten van de conferentie was de mogelijkheid om de eerste concrete stappen in de ontwikkeling van Green Deal Data Spaces te ontdekken en om enkele mogelijkheden te verkennen voor de ontwikkeling van de INSPIRE-richtlijn als de onderliggende ruggengraat voor het leveren van geospatiale data aan de verschillende Green Deal Data Spaces.

Voor het NGI had de conferentie een specifieke betekenis. Het NGI is namelijk verantwoordelijk voor de implementatie van het INSPIRE-platform op federaal niveau, waardoor geografische gegevens toegankelijk worden via webservices. Deze webservices zijn beschikbaar op geo.be, het geoportaal van de Belgische federale instellingen. Het geo.be-portaal staat hoog aangeschreven bij de Europese autoriteiten en werd genoemd als voorbeeld van een essentieel element in de keten voor het verspreiden van nationale gegevens naar Europese portalen.

Tijdens de conferentie heeft Nathalie Delattre (NGI/SDI) een presentatie gegeven over de cruciale rol van betere gegevensintegratie ter ondersteuning van de Green Deal.

Een ander opmerkelijk doel van de conferentie was het overbruggen van de kloof tussen groene initiatieven en digitale vooruitgang. Het evenement slaagde erin verschillende thematische gemeenschappen samen te brengen, waardoor een uitwisseling van ideeën en samenwerking ontstond.

Terugkijkend op de INSPIRE Conference 2023 kunnen we concluderen dat het niet alleen de ideale gelegenheid was voor het delen van kennis, maar ook een katalysator was voor de vooruitgang binnen het domein van geospatiale informatie. Het NGI blijft zich inzetten voor efficiëntere gegevensintegratie en duurzaamheid.