Om bij te dragen tot het beheer van de crisis in verband met de overstromingen die ons land hebben getroffen, heeft het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) luchtopnamen uitgevoerd in de overstromingsgebieden rond de Maas van Eysden tot Luik, de Vesder en de Demer (zone 1 op de kaart).

Het NGI heeft op eigen initiatief een portaal opgezet om zo al de beschikbare geo-informatie ter beschikking te stellen voor onder andere Defensie, het Nationaal Crisiscentrum, de lokale hulpverleningszones en ook de gemeenten. Het downloadportaal van het NGI zal weldra vervolledigd worden met de gegevens van onze collega’s uit Nederland (luchtopnamen) en Frankrijk (satellietfoto’s).

Deze luchtopnamen kunnen helpen bij de verdere aanpak van de crisis: waar zijn mogelijke locaties waar nog naar slachtoffers gezocht moet worden, wat is de omvang van de overstroomde gebieden, zijn de dijken nog stabiel, hoeveel puin ligt er in de straten of in de bedding van de rivieren, hoeveel volume aan grond is weggespoeld… ? De digitale beelden en de reliëfmodellen die hiervan afgeleid kunnen worden helpen om op deze vragen een antwoord te bieden.

De luchtopnamen, die door Hansa Luftbild werden uitgevoerd voor het stroomgebied van de Demer op 18/07/2021, hebben een resolutie van 6,5 cm. Op 20/07/2021 en 21/07/2021 werden luchtopnamen uitgevoerd voor het stroomgebied Maas-Vesder (o.a. Pepinster) waarvan de luchtfoto’s een resolutie hebben van 3 cm. Door deze hoge resolutie bevatten de luchtfoto’s mogelijks persoonsgevoelige informatie waardoor deze niet voor het publiek beschikbaar zijn. De beelden zijn enkel bestemd voor overheidsgebruik in het kader van hulpverlening.

Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie ? Contacteer ons via  geo4crisis@ngi.be