Op 23 maart, was het NGI aanwezig op het jaarlijkse congres van de Vereniging Leraars Aardrijkskunde, in Antwerpen.

Onze producten trokken de belangstelling van vele bezoekers: onder andere onze historische en topografische kaarten en onze kaartenservice op maat print-on-demand werden veelvuldig bekeken. Ook onze digitale producten zoals Cartesius en TopoMapViewer kwamen aan bod.

Een boeiende dag vol interessante contacten!