De webapplicatie cConvert maakt het mogelijk coördinaten te transformeren tussen volgende referentiesystemen in  gebruik in België en de bijhorende kaartprojecties:
Referentiesystemen: Projecties: 
ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) Lambert 2008
BD72 (Belgian Datum 1972) Lambert 1972
ED50 (European Datum 1950) UTM
ETRS_LCC
ETRS_LAEA

 

Om de werking van cConvert te verduidelijken volgt hierna een korte, vereenvoudigde uitleg over een aantal coördinaat-referentiesystemen en meer details over hoe bepaalde transformatiestappen verlopen.

GNSS-coördinaten: WGS84 of ETRS89?

Een ‘stand alone’ GNSS ontvanger levert posities uitgedrukt in WGS84 coördinaten (World Geodetic System 1984). Door de continentendrift zijn dit dynamische coördinaten, die veranderen met het verstrijken van de tijd. Voor nauwkeurige, landmeetkundige toepassingen heeft men echter nood aan een statisch coördinatensysteem. Het ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989), afgeleid uit WGS, maar verankerd aan de Euraziatische plaat, biedt hiervoor de ideale oplossing.

GNSS RTK-metingen, steunend op correctiesignalen komende van Flepos, GPSBru of Walcors, leveren posities uitgedrukt in ETRS89.

Aangezien ETRS89 erkend is als Europees standaard uitwisselingsformaat voor coördinaten van geografische data, richt cConvert zich vooral op transformaties van en naar dit referentiesysteem. De verschillen tussen ETRS89 en WGS84 coördinaten zijn momenteel (2020) ongeveer een halve meter, zowel voor de noord als oost component, de hoogte verandert nauwelijks. Deze verschillen groeien aan met een tweetal cm per jaar. Voor minder nauwkeurige toepassingen kunnen ETRS89 dus gelijk gesteld worden aan WGS84.

Van ETRS89 naar LB08

De Lambert2008 (LB08) coördinaten zijn coördinaten in het kaartvlak, bekomen door het toepassen van de Lambertprojectieformules op de geografische coördinaten ETRS89.

Van ETRS89 naar HTAW

ETRS89 levert de ellipsoïdale hoogte ‘h’, t.o.v. een wiskundig model van de aarde. De enige fysisch bruikbare hoogte is deze boven het referentieoppervlak van de waterpassing ‘H’, in België is dit HTAW (Tweede Algemene Waterpassing). Een geoïdemodel of een quasi-geoïdemodel geeft het verband weer tussen h en H. Het model voor België is hBG18 (download hier), een regelmatig rooster, waarop interpolaties kunnen worden uitgevoerd. Dit altimetrisch conversierooster is het resultaat van de combinatie van het gravimetrisch geoïdemodel NLGEO2018 (berekend door TU Delft) met 3707 gewaterpaste GPS-punten.

Van LB08 naar LB72

In cConvert wordt hiervoor een 7-parameter transformatie (Helmert transformatie) gebruikt om de geocentrische coördinaten ETRS89 om te zetten naar BD72 (Belgian Datum 1972), de basis voor de LB72 projectie. Deze transformatie vangt echter niet alle vervormingen tussen beide systemen perfect op; er blijven nog ‘restverschillen’ over van maximum 25 cm voor zowel x als y. Daarom is een bijkomende correctie nodig via een regelmatig grid (download hier).

 

In Gis-software is deze methode (7 parametertransformatie + correctiegrid) echter niet toepasbaar. Er kan wel gebruik gemaakt worden van regelmatig rooster in NTv2-formaat (download hier) dat de transformatie uitvoert tussen de geografische coördinaten ETRS89 en BD72.

Het bestand ‘bd72lb72_etrs89lb08.gsb’ werd ontwikkeld door Nicolas SIMON (release under Creative Commons Attribution license CC BY) en gevalideerd door het NGI. De verschillen met de resultaten in cConvert zijn klein (max. 6 mm voor zowel x als y).