Op 1 december 2022 ontvingen onze Administrateur generaal Ingrid Vanden Berghe en vertegenwoordigers van de verschillende NGI-directies het directiecomité van het Nederlandse kadaster. Tijdens deze interessante dag werden volop strategische visies gedeeld en beste praktijken uitgewisseld.

Onder andere de in Nederland ontwikkelde reliëfkaarten voor slechtzienden en de printtool die het NGI heeft ontwikkeld ten behoeve van de hulpdiensten in België werden gepresenteerd. De printtool is de eerste permanente oplossing in België waarmee de hulpdiensten kunnen beschikken over uniform en professioneel kaartmateriaal, op beeldscherm en in de vorm van kaarten of atlassen, aangepast aan de commandopost en het terrein.

De deelnemers aan de dialoog wisselden vervolgens van gedachten over een aantal onderwerpen die relevant zijn voor hun diverse activiteiten. Kennisbeheer, gegevensstrategie en de ontwikkeling van referentie- en productieprocessen behoorden tot de besproken onderwerpen.