Op donderdag 28 oktober bracht minister van Defensie Ludivine Dedonder een bezoek aan het Nationaal Geografisch Instituut. De Minister kreeg in primeur de nieuwe gebouwen op de Campus Renaissance te zien, en kreeg een overzicht van de kerntaken en de strategische visie van het NGI.

Het bezoek startte in onze winkel aan de Kortenberglaan. Hier kwam de Minister meer te weten over de historische kaarten, luchtfoto’s en print-on-demand. Daarnaast kreeg ze ook meer informatie over onze webshop voor de toeristische en standaard gedrukte kaartproducten.

Nadien kon de Minister vaststellen hoe obstakels voor de luchtvaart opgemeten worden op luchtfoto’s in een 3D omgeving, met spectaculaire schermen en een computer-rat. Er werd ook getoond hoe wij een nationaal dataportaal (NAP) hebben gebouwd in opdracht van de federale en gewestelijke mobiliteitsoverheden. Via dit portaal is alle informatie over het vervoersaanbod voor passagiers te vinden, zodat deze gegevens vlot toegankelijk zijn voor gelijk wie die vervoersoplossingen op maat wil realiseren, zoals via apps of op andere platformen.

We maakten tenslotte van de gelegenheid gebruik om mevrouw Dedonder te briefen over de inspanningen die werden en worden geleverd om het crisisbeheer naar aanleiding van de overstromingen te ondersteunen met geodata.

Na dit bezoek keerde de Minister naar huis met een beter begrip van onze taken. De sterke band tussen het NGI en Defensie is zo weer aangehaald en de basis is gelegd voor een constructieve verdere samenwerking. Minister Ludivine Dedonder had zelf het volgende te zeggen over haar bezoek:

“Het Nationaal Geografisch Instituut – een parastatale van Defensie – vormt een schat aan informatie en werkt samen met tal van openbare diensten, te beginnen met de gemeenten, de provincies, de gewesten en natuurlijk de federale staat. Het NGI is aanwezig bij de meeste van onze activiteiten: in onze vrije tijd dankzij allerlei kaarten die het instituut produceert; professioneel op het vlak van lucht- en wegvervoer; of op momenten van crisisbeheer zoals tijdens de recente overstromingen. De recente verhuis van het NGI naar de Campus Renaissance van de Koninklijke Militaire School versterkt die band met Defensie nu ook fysiek. Die nabijheid wil ik in de toekomst nog verder versterken, zoals ik al had aangegeven in mijn beleidsverklaring. Dit bezoek biedt ook de kans om een deel van de ploegen te ontmoeten: de NGI-medewerkers kunnen trots zijn op hun dynamisme en op de voorbeeldige manier waarop het instituut zijn verhuis heeft uitgevoerd mét behoud van de workflow. En dat middenin een periode van lockdown!”

Enkele foto’s van het bezoek vind je hier: