De webapplicatie cConvert maakt het mogelijk coördinaten te transformeren tussen volgende referentiesystemen in gebruik in België en de bijhorende kaartprojecties:

Referentiesystemen: Projecties: 
ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) Lambert 2008
BD72 (Belgian Datum 1972) Lambert 1972
ED50 (European Datum 1950) UTM
ETRS_LCC
ETRS_LAEA