De kracht van geo stond op de agenda van de vergadering van verschillende defensieattachés die op 15 december 2022 plaatsvond op de Campus Renaissance, waar de nieuwe kantoren van het NGI zijn gevestigd.

De groep van hooggeplaatste attachés, die legermachten van over de hele wereld vertegenwoordigen, komt periodiek bijeen om cruciale defensie- en veiligheidskwesties te bespreken. Als parastatale onder toezicht van de minister van Defensie en beheerder van geografische gegevens op federaal niveau, is het NGI uiteraard de aangewezen instantie om deze speciale delegatie te ontvangen om expertise en beste praktijken uit te wisselen.

Het versterkte partnerschap tussen het NGI en Defensie werd tijdens de openingszitting benadrukt. Door zijn toegenomen rol als geobroker bevordert het NGI partnerschappen tussen verschillende actoren, producenten en gebruikers van geografische gegevens in België, wat de optimalisering van de beschikbare middelen en resultaten vergemakkelijkt. Op mondiaal niveau versterkt het expertencomité van de VN (UN-GGIM), waarvan het NGI medevoorzitter is, op zeer concrete wijze het vermogen van de lidstaten om een beter beheer van geospatiale informatie in te voeren ten behoeve van duurzame ontwikkeling. De directieraad van het NGI nodigde de delegatie van defensieattachés uit om de samenwerking met hun nationale agentschappen die belast zijn met geospatiale gegevens optimaal te benutten.

De ongeveer twintig deelnemers die Algerije, Saoedi-Arabië, Argentinië, België, Burundi, Chili, Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten, de Verenigde Staten, Servië, Turkije, Oekraïne en Zambia vertegenwoordigden, konden met de strategische en operationele diensten van het NGI van gedachten wisselen over talrijke onderwerpen in verband met toepassingen van geospatiale gegevens die relevant zijn voor defensie en veiligheid. Aangepaste cartografie voor het leger, veiligheid van de luchtvaartnavigatie en geolokalisatie voor beter incident- en crisisbeheer behoorden tot de besproken onderwerpen. De defensieattachés overhandigden het NGI een plakkaat als waardering. Aan het einde van het seminarie kreeg de groep nog de gelegenheid om onze salesafdeling en de winkel te bezoeken.