Op 30 mei 2023 vond in onze kantoren een ontmoeting plaats tussen het NGI en het Wetenschappelijk Onderzoek van de KMS (Research Support Office – RSWO). Dit was een eerste contact tussen verantwoordelijken van het RSWO en de directie van het NGI met als doel mogelijke synergiën vast te stellen.

Verwelkomd door onze Administrateur-Generaal, Ingrid Vanden Berghe, en de NGI-directeuren voor Strategie (STRAT), Cartografie (CA), Spatial Data Infrastructure (SDI), Productie en Integratie (PI), en Geodesie (G/TER), openden de RSWO-vertegenwoordigers de vergadering met een algemene presentatie van hun mandaat en bevoegdheden. Het RSWO is verantwoordelijk voor het beheer van het wetenschappelijk onderzoek van de KMS via de organisatie “Erfgoed”, die juridisch onafhankelijk is van het leger. Dit statuut maakt het mogelijk onderzoeksprojecten te beheren die door bronnen buiten Defensie kunnen worden gefinancierd, hetgeen de samenwerking binnen de projecten en, door de concentratie van de inspanningen, de onderlinge afstemming van de onderzoeksstrategieën bevordert. Het vergemakkelijkt ook aanzienlijk de toegang tot de resultaten voor onderzoeksinstanties.

Als expertisecentrum voor het beheer van geospatiale gegevens op federaal niveau stimuleert het NGI ook de samenwerkingen en de versterking van de capaciteiten op zijn gebied. Hoewel het NGI formeel niet langer een wetenschappelijke instelling van de Staat is, maken zijn wetenschappelijke wortels nog steeds deel uit van zijn DNA. Het NGI is actief in talrijke ontwikkelings- en innovatieprojecten in verband met zijn processen en werkterreinen en is altijd op zoek naar wetenschappelijke vooruitgang die kan worden geïntegreerd in zijn werkzaamheden voor de productie van gegevens. Door zijn rol als geobroker optimaliseert het NGI ook de ontwikkeling van de nationale geoinformatie-infrastructuur, geënt op de federale, regionale en lokale infrastructuren, met inachtneming van de internationale partnerschappen rond geografische informatie. De rol van het NGI als gegevensintegrator wordt ook steeds meer versterkt door de ontwikkeling van innovatieve oplossingen die de bestaande bronnen van meervoudige geospatiale gegevens samenbrengen met de behoeften van de “klanten” in de verschillende sectoren die er gebruik van maken.

Tijdens de besprekingen konden de vertegenwoordigers van het NGI en het RSWO mogelijke wegen voor onmiddellijke synergiën vaststellen, met name op het gebied van stages en proefschriftonderwerpen voor KMS-studenten en de instelling van mechanismen om de uitwisseling van informatie over gebieden van onderzoek en wederzijdse ontwikkeling aan te moedigen. Beide partijen hebben zich ertoe verbonden deze mogelijkheden verder uit te werken.