PERSBERICHT, Brussel, 04 oktober 2022

De 7e editie van BeGeo bevestigt de cruciale rol van geodata bij het beantwoorden van talrijke uitdagingen

De 7e editie van het congres met beurs BeGeo, dat op 4 oktober in de paleizen 10 en 11 van Brussels Expo plaatsvond in aanwezigheid van de minister van Defensie, mevrouw Ludivine Dedonder, was alweer een groot succes. BeGeo, georganiseerd door het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) met de steun van Agoria, heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot het belangrijkste evenement van de sector van de geo-informatie op nationaal niveau met een Europese reikwijdte. BeGeo verenigt de belangrijkste spelers uit de openbare sector, de academische en onderzoekswereld, de privésector en het verenigingsleven, en deze gemeenschap van deskundigen groeit elk jaar. Meer dan 700 deelnemers uit binnen- en buitenland hebben deelgenomen aan het congres BeGeo 2022, dat werd georganiseerd rond verschillende belangrijke aspecten van geo, en konden profiteren van de gezellige ruimte van de beurs om de vele gespecialiseerde exposanten uit de sector te ontmoeten. Dit jaar stonden het NGI en Defensie zij aan zij op de centrale stand van de beurs, als symbool voor belangrijke bestaande synergieën. De dag, die volledig gewijd was aan geo-informatie, werd afgesloten met de uitreiking van de GeoSpatial Awards en een receptie.

Samenwerking NGI-Defensie benadrukt op BeGeo openingszitting
In haar openingstoespraak benadrukte de minister van Defensie, mevrouw Ludivine Dedonder, het belang van de bestaande synergieën tussen het NGI en haar departement. Als parastatale onder toezicht van het ministerie van Defensie is het NGI een bevoorrechte partner van het Belgische leger. Het NGI draagt zeer concreet bij aan de doelstellingen van de regering. Als coördinator en integrator staat het borg voor de geografische referentiegegevens voor het hele grondgebied. Het NGI wordt erkend als de bevoegde federale instantie die het best geplaatst is om de samenwerking met en tussen de gefedereerde entiteiten te bevorderen.

« We weten allemaal dat de ruimtelijke component van de data essentieel blijft voor de planning en de uitvoering van de informatieopdrachten van het leger. Ik kan trouwens bevestigen dat de capaciteit van Defensie versterkt wordt door de geodata, die een beslissende factor vormen voor de nationale veiligheid.»
Ludivine Dedonder, Minister van Defensie

« Nu Mevrouw de Minister hier is, zou ik graag in het bijzonder benadrukken hoe belangrijk de synergieën met Defensie zijn voor het NGI, net zoals onze gemeenschappelijke visie op een versterkt partnerschap voor de toekomst. We werken nu al samen aan de wederzijdse versterking van onze capaciteiten door onze informatie en competenties beter te delen.»
Ingrid Vanden Berghe, Administrateur-generaal van het NGI

BeGeo wordt nog relevanter door het steeds toenemend aantal complexe uitdagingen
Het programma van BeGeo 2022 omvatte zes thematische tracks die allemaal ingingen op vernieuwende toepassingen van geodata. De deelnemers aan het congres leerden hoe volgens experten geodata gebruikt kunnen worden voor een beter beheer van rampen, voor duurzaam waterbeheer of nog voor de smart urban commerce. Ook open data, het beheer van geodata via digitale tweelingen, hun huidige integratie op Europees niveau en de evoluties van de sector in tijden van artificiële intelligentie kwamen ter sprake.

« De voorbeelden die ik heb opgenoemd, tonen onmiskenbaar het belang aan van geografische data. Toch blijven de uitdagingen nog steeds groot, talrijk en complex. Er is nog steeds veel onaangeboord potentieel. Deze jaarlijkse BeGeo-bijeenkomst helpt ons heel concreet om die aspecten beter te begrijpen en oplossingen te vinden door een diversiteit aan standpunten en expertise uit de openbare sector, de academische en onderzoekswereld, de privésector en de verenigingen. Allemaal spelen ze een belangrijke rol. »
Ludivine Dedonder, Minister van Defensie

« Dat is het basisidee van BeGeo : een plaats worden waar partnerschappen ontstaan, een dynamisch platform waar de uitdagingen van vandaag en van morgen vorm krijgen. »
Ingrid Vanden Berghe, Administrateur-generaal van het NGI

Reikwijdte over de grenzen heen
In het besef dat oplossingen voor de huidige complexe uitdagingen voortkomen uit multilateralisme, meer internationale samenwerking en partnerschappen, hebben de organisatoren van BeGeo niet nagelaten de Europese integratie van geodatanetwerken in het congresprogramma op te nemen en relevante verbanden te leggen met duurzame ontwikkeling. Sinds 2020 is het NGI medevoorzitter van het VN-comité van deskundigen inzake beheer van geospatiale gegevens (UN-GGIM) ter ondersteuning van de 2030-agenda. Ton Zijlstra, founding partner van The Green Land en keynote speaker op BeGeo, gaf als inleiding op het congres zijn visie op de European Data Space. Zijn presentatie Into the European (Green Deal) Data Space: The EU’s Data Strategy and the single market for data as geo-information’s new frontier geeft een overzicht van de mogelijkheden en uitdagingen van gegevensuitwisseling in de EU, waarvan geo-informatie een van de fundamenten is.

Een onmisbaar rendez-vous voor de professionals uit de geo-sector
BeGeo is ongetwijfeld de plaats waar partnerschappen worden gevormd en versterkt. De dialogen die plaatsvinden tijdens het congres en op de BeGeo-beurs helpen de kennis en capaciteiten te vergroten die nodig zijn om de uitdagingen aan te gaan en het grote potentieel van geodata te ondersteunen. Meer dan 20 gespecialiseerde partners hebben hun vertrouwen in BeGeo gesteld door op de beurs te exposeren. Het beursplan met de lijst van exposanten is hier beschikbaar.

Uitreiking van de Geospatial Awards
BeGeo was voor de zevende opeenvolgende keer gastheer voor de uitreiking van de GeoSpatial Awards, geograniseerd door FLAGIS vzw en AM/FM-GIS Belux vzw.

Organisatie: Nationaal Geografisch Instituut (NGI) met de steun van Agoria en de logistieke sten van TMAB Business Events. Website: Begeo.be Perscontacten: Communicatiecel NGI comcel@ngi.be: Elke De Coster (NL) 0473 29 33 03 of Sandrine D’Hoedt (FR) 0471 44 12 98.