PERSBERICHT, Brussel 6 juli 2022.

Vandaag, woensdag 6 juli, werden de nieuwe gebouwen van het NGI op de Campus Renaissance ingehuldigd door minister van Defensie Ludivine Dedonder.  Deze officiële opening, die lang uitgesteld moest worden vanwege de gezondheidscrisis, is symbolisch belangrijk. De nieuwe ligging van het NGI op de Campus Renaissance weerspiegelt immers de verweving tussen de opdracht van het NGI en de behoeften van Defensie. Deze nabijheid bevordert strategische en operationele synergieën en versterkt de samenwerking die er al bestond.

Geschiedenis van het NGI en verhuizing 

Het NGI was lang innig verbonden met de site  van de Abdij van Ter Kameren. Het NGI (toen nog MCI, Militair Cartografisch Instituut) trok samen met de Koninklijke Militaire School in de Abdij in de 19e eeuw. De KMS verliet de Abdij alweer nadat de Campus Renaissance werd gebouwd. Het NGI bleef op de abdijsite samen met de drukkerij van Defensie. Daar kwam in 2020 verandering in wanneer ook het NGI in volle corona-lockdown verhuisde van de Abdij Ter Kameren naar de Campus Renaissance. Twee gebouwen zijn nu het nieuwe thuis van het NGI: blok R aan de Kortenberglaan en de bovenverdieping van blok K langs de Leonardo Da Vincilaan. Het NGI hoopt de komende 150 jaar in deze gebouwen te blijven, na de voorbije 150 jaar op de site Ter Kameren, zo haalt mevrouw Vanden Berghe, Administrateur-generaal, aan tijdens haar toespraak.

“ Tenslotte dank ik het personeel van het NGI ook voor de inzet, het begrip de flexibiliteit en de positieve feedback op onze nieuwe werkplek. Zoals ik al zei bij onze housewarming: hier zijn we en hier blijven we, voor de komende 150 jaar.”  
Ingrid Vanden Berghe, Administrateur- Generaal van het NGI

Een totaaltransformatie 

Mevrouw Ingrid Vanden Berghe wijst er tijdens deze opening op dat het NGI de kans van deze verhuizing heeft aangegrepen om een diepgaande transformatie op gang te brengen. Zo werd er een verregaande digitalisering van werkprocessen doorgevoerd, werd 1 miljoen euro vrijgemaakt uit de werkingskosten om te investeren in een reeks projecten en om de positie van het NGI als geobroker te versterken en werd onze ecologische voetafdruk aanzienlijk verkleind. De echte rode draad in deze transformatie is ten slotte het nieuwe strategische plan van het NGI.

“Het NGI  is een dynamische, groeiende en toekomstgerichte instelling. Het is dan ook met enthousiasme dat wij collectief de kans van deze verhuizing hebben aangegrepen om een diepgaande transformatie op gang te brengen.” 
Ingrid Vanden Berghe, Administrateur-Generaal van het NGI

De samenwerking met Defensie 

Minister Ludivine Dedonder nam vervolgens ook het woord. Ze prijst de inspanningen van het NGI om zijn geobroker rol verder uit te bouwen. Ze haalt bovendien aan dat de nieuwe locatie van het NGI de reeds sterke band tussen het NGI en Defensie nog versterkt.

“ Als parastatale onder voogdij van Defensie is het NGI uiteraard een bevoorrechte partner van ons leger. […]  Met zijn nieuwe kantoren op de Campus Renaissance beschikt het NGI nu over een kader en een infrastructuur die beter aangepast zijn voor zijn ontwikkeling en zijn operaties. Deze toenadering, die zowel strategisch als symbolisch is, creëert een gunstig klimaat voor een versterkte structurele samenwerking via het akkoord dat we tegen het einde van dit jaar zullen sluiten.”  
Ludivine Dedonder, minister van Defensie

“Het NGI draagt concreet bij tot de doelstellingen van de regering door zijn strategische rol als geobroker steeds beter te vervullen. Het instituut biedt immers de garantie voor de geografische basisgegevens van het gehele grondgebied. Daarom is het de best geplaatste federale overheid om de samenwerking met en tussen de gefedereerde entiteiten te bevorderen om de noodzakelijke en voortdurende integratie van geografische gegevens in België voort te zetten en het optimale beheer ervan te verzekeren.. (…) Het NGI heeft aanzienlijke inspanningen geleverd op het vlak van digitale transformatie want deze vormt een een essentiële structurele ontwikkeling bij de integratie van gegevens.”  
Ludivine Dedonder, minister van Defensie

“De vlotte toegang tot betrouwbare en gestandardiseerde geodata versterkt de capaciteiten van Defensie. Zoals u weet, blijft de ruimtelijke component van gegevens cruciaal voor de planning en uitvoering van militaire informatie-operaties. Ook overheidsinstellingen kunnen betere maatregelen treffen als ze over betrouwbare (geografische) gegevens beschikken.” 
Ludivine Dedonder, minister van Defensie

“Op die manier levert het NGI, dankzij haar expertise, producten af die bepalend zijn voor de nationale veiligheid. Ze ondersteunen heel concreet een beter crisis- en rampenbeheer en helpen om de impact op de burgers en de maatschappij te verminderen. De producten van het NGI zijn al vaak nuttig geweest voor de politie, de hulpdiensten en het leger, en zullen dat nog lang zijn. Het NGI schiet onder meer te hulp bij crisissen als het coronavirus of de overstromingen in de zomer van 2021, en ondersteunt ook het Nationaal Crisiscentrum of de hulpdiensten, dankzij een uniforme en gedeelde cartografie. In het inlichtingendomein juich ik ook de gemeenschappelijke aanpak van het NGI en de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) toe, die via een gezamenlijke intentieverklaring een meer doorgedreven samenwerking willen ontwikkelen in het belang van de nationale veiligheid.”  
Ludivine Dedonder, minister van Defensie

Verloop van de dag 

Na de toespraken van mevrouw Ingrid Vanden Berghe en mevrouw Ludivine Dedonder werd officieel het lint doorgeknipt aan blok R. Vervolgens kregen de personen die dat wensten een rondleiding in de gebouwen. Zij kregen zo een blik achter de schermen van de dagelijkse werking van het NGI. Op de aansluitende receptie konden zij onderling belangrijke contacten leggen met andere vooraanstaande partners van het NGI.

Contacts : Contact: Heeft u nog vragen of wenst u foto’s of meer informatie ? Neem dan contact op met de dienst communicatie van het NGI (comcel@ngi.be). 

Volg ons op Twitter (@NGIGN_BeGeo) of neem een kijkje op onze website www.begeo.be