PERSBERICHT – Brussel, 5 december 2023

Op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder heeft de ministerraad op 17 november 2023 ingestemd met een ontwerp van een samenwerkingsovereenkomst tussen Defensie en het Nationaal Geografisch Instituut (NGI). Deze overeenkomst werd op 5 december 2023 op het NGI ondertekend door de Chef van Defensie, admiraal Michel Hofman en de administrateur-generaal van het NGI, mevr. Ingrid Vanden Berghe.

Het NGI en zijn rol als geobroker

Als federale geobroker, zoals besloten door de regering op 20 juli 2016, zal het NGI blijven werken aan een grotere verspreiding van geografische informatie door het verdiepen van bestaande partnerschappen met relevante spelers in de publieke sector, de privésector en met academische en wetenschappelijke instanties. Het NGI is al van bij zijn oprichting verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van digitale geodata en kaarten van het Belgische grondgebied ten behoeve van Defensie, in het kader van militaire samenwerkingsinitiatieven van de NAVO en Europa.

Bevordering synergie

De samenwerkingsovereenkomst beoogt voortaan maximale synergie tussen beide partijen. Het NGI wordt betrokken bij de geostrategie van Defensie en fungeert als expertisecentrum. In 2020 verhuisde het NGI al van de abdij Ter Kameren naar de Campus Renaissance om verdere samenwerking te bevorderen.

Samenwerkingsovereenkomst

De samenwerkingsovereenkomst is verankerd in de beleidsverklaring van Defensie waarin de relatie tussen Defensie en het NGI wordt belicht. Enkele belangrijke punten uit de overeenkomst:

  • Erkenning van het NGI als strategische partner binnen Defensie;
  • Betrokkenheid van het NGI in de ontwikkeling van de geostrategie van Defensie;
  • Het fungeren van het NGI als expertisecentrum, nauwe samenwerking en gebruik van wetenschappelijke expertise beschikbaar op de KMS;
  • Integratie van opdrachten van Defensie bij het NGI.

De totale waarde van de dienstverlening bedraagt ongeveer 2 miljoen euro per jaar. De overeenkomst wordt beheerd door een jaarlijks strategisch stuurcomité en een driemaandelijks operationeel stuurcomité.

Samenwerkingsdomeinen

Als geo-expertisecentrum voert het NGI specifieke taken uit voor Defensie. De heroriëntatie van het NGI, van producent van geodata naar federale geobroker, biedt aan Defensie nieuwe mogelijkheden voor kostenoptimalisatie.

De overeenkomst bevat ook modaliteiten m.b.t. personeelsmobiliteit tussen beide instellingen via detachering, outplacement, het reservekader of consultancydiensten.

Zo zijn er al 14, weldra 20, personeelsleden van het NGI die op projectbasis werken bij het Defence Geospatial Center van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van Defensie (ADIV). Met dit personeel kan zowel de continuïteit van de dienstverlening als de ontwikkeling van nieuwe oplossingen gegarandeerd worden.

Ook het gebruik van Defensie-infrastructuur door het NGI op de Campus Renaissance en de kwartieren in Peutie en Evere, en de mogelijkheid voor het NGI om een beroep te doen op bepaalde contracten van Defensie worden in de samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.

Organisatie: Nationaal Geografisch Instituut (NGI) Kortenberglaan 115, 1000 Brussel. Perscontacten: Communicatiecel NGI comcel@ngi.be : Sandrine D’Hoedt (FR) 0471 44 12 98 of Marie Verschraegen (NL) 0471 30 46 69