De ontwikkeling van een datastandaard voor hydranten voor hulpverlening, dat is het doel van de workshop serie die het NGI vanaf 7 maart 2023 organiseert.

Een van de belangrijkste geodatasets voor hulpdiensten zijn de hydranten. Deze informatie is vandaag nog zeer gefragmenteerd. Hierdoor kan de zoektocht naar een geschikte hydrant voor een hulpdienst een enorme uitdaging kan zijn.

Daarom slaat het NGI de handen in elkaar met de FOD Binnenlandse Zaken, de Hulpverleningszones, de Waterleidingmaatschappijen, de provincies en vele anderen partijen om samen een datastandaard voor hydranten te ontwikkelen.

We zijn erkentelijk dat het Intercommunaurair overleg e-Government (ICEG) hiervoor budget beschikbaar heeft gesteld.

De eerste business-workshop, waarin use cases en scope verder verfijnd worden, vindt plaats op 7 maart 2023 om 9:30 (online). Hierna volgen nog een aantal workshops waarin de standaard gedefinieerd zal worden.

Stuur een mailtje naar info@ngi.be als u hieraan wil deelnemen.