Uitbreiding versterkt portaalsite Transportdata.be als instrument voor slimme mobiliteit in België.

Twee jaar geleden werd het nationaal toegangspunt (National Access Point of NAP) voor multimodale reisinformatiediensten gelanceerd. De portaalsite www.transportdata.be werd toen opgericht om publieke en private data rond personenvervoer uit te wisselen tussen aanbieders en professionele gebruikers, zoals de ontwikkelaars van de reis- en routeplanners. Nu wordt het portaal uitgebreid voor 3 bijkomende domeinen, namelijk (1) data voor veilige en beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen, (2) data voor minimale universele verkeersveiligheidsinformatie en (3) data voor realtimeverkeersinformatiediensten.

Transportdata.be: centraal punt voor metadata over mobiliteit

De website www.transportdata.be is een portaal dat gericht is op het bevorderen van data-uitwisseling tussen aanbieders en gebruikers, zowel uit de publieke als private sector. Het portaal fungeert als hét centrale punt dat de metadata van alle mobiliteitsgerelateerde datasets bundelt en bevat vandaag reeds 106 datasets en 60 geregistreerde organisaties.
Door te werken met één nationaal toegangspunt voor al de mobiliteitsgerelateerde informatie is het voor ontwikkelaars van mobiliteitsdiensten zoals multimodale reis-app’s of routeplanners en voor producenten van digitale kaarten makkelijker om hun diensten te ontwikkelen.

Uitbreiding van Transportdata.be voor meer intelligente mobiliteitsdiensten

Door de uitbreiding van het huidige Transportdata.be toegangspunt, met bijkomende data voor intelligente transportsystemen (ITS), beogen we om de mobiliteit in België veiliger, efficiënter en duurzamer te maken. De bijkomende data worden door de respectievelijke Europese Gedelegeerde Verordeningen opgelegd en zijn de volgende:

  • Veilige en beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen (SSTP, (EU) nr. 885/2013);
  • Minimale universele verkeersveiligheidsinformatie (SRTI, (EU) nr. 886/2013);
  • Realtime-verkeersinformatiediensten (RTTI, (EU) nr. 962/2015).

Resultaat van goede samenwerking

De uitbreiding van Transportdata.be kwam tot stand dankzij de goede samenwerking tussen de federale en gewestelijke administraties. Het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) staat hierbij in voor de (verdere) ontwikkeling en het beheer van Transportdata.be. De samenwerking past perfect in de missie van het NGI om als geo-broker zijn expertise beschikbaar te stellen en om verder te evolueren tot de spil van de nationale geografische informatievoorziening in België.

Meer info

Meer informatie over dit nationaal toegangspunt (National Access Point of NAP) vind je op www.transportdata.be. Blijf je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief, volg transportdata.be op LinkedIn of stuur een mail naar contact@transportdata.be.