Als covoorzitter van het Expertencomité van de lidstaten van de VN (UN-GGIM) was onze administrateur-generaal Ingrid Vanden Berghe deze week in New-York voor een ontmoeting met de Adjunct-Secretaris-Generaal van de VN die aan het hoofd staat van het departement economische en sociale zaken (UN-DESA), de heer Li Junhua.

Zijn rol bestaat erin de secretaris-generaal van de VN te adviseren over de drie pijlers van duurzame ontwikkeling – sociaal, economisch en ecologisch – en belangrijke partnerschappen te onderhouden met regeringen, VN-organisaties en maatschappelijke organisaties.

Deze belangrijke ontmoeting van de covoorzitters van het UN-GGIM-Comité met een hoge VN-vertegenwoordiger, op 23 november 2022 op het hoofdkwartier van de VN, had tot doel de geïnstitutionaliseerde structurele steun voor het Comité van deskundigen te bevestigen waarin de in juli 2022 aangenomen ECOSOC-resolutie 2022/24 voorziet.

« Als covoorzitters van het Comité van Deskundigen van de UN-GGIM hebben de vertegenwoordiger van Mexico, mevrouw Paloma Merodio, en ikzelf voor België, tegenover de adjunct-secretaris-generaal (UN-DESA) gewezen op het belang van het mandaat van het Comité en op de noodzaak om structurele steun te integreren in de werkzaamheden van het Economisch en Sociaal Departement van de VN. Deze versterking is essentieel om de verdere werking van de Commissie van deskundigen van de UN-GGIM en de uitvoering van haar ambitieuze agenda voor duurzame ontwikkeling te waarborgen. Wij vertrouwen erop dat wij met de VN op dit punt vooruitgang kunnen blijven boeken. »

De uitvoering van de resolutie in haar geheel, met inbegrip van de aanbeveling voor geïnstitutionaliseerde structurele steun op het niveau van het VN departement DESA, is cruciaal voor de ondersteuning van de aanzienlijke lopende werkzaamheden van het UN-GGIM-comité ter verbetering van het mondiale beheer van geospatiale informatie ter ondersteuning van de agenda voor 2030. Het onbenutte potentieel blijft zeer groot, vooral als het gaat om de versterking van de capaciteit van het comité om de lidstaten te begeleiden bij de uitvoering van het geïntegreerde kader voor geospatiale informatie (UN-IGIF).

Ook de versterking van de afspraken ter ondersteuning van het globale beheer van de geospatiale informatie stond op de agenda van een high level vergadering die dezelfde dag georganiseerd werd door de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de VN, in aanwezigheid van de Adjunct-Secretaris-Generaal (UN-DESA), de heer Li Junhua, de voorzitster van UN-ECOSOC, mevrouw Lachezara Stoeva, de ambassadeur van Jamaica, de heer Brian Wallace, de covoorzitters van het UN-GGIM comité en andere hoge gasten.

« Op uitnodiging van ambassadeur Philippe Kridelka hebben wij vandaag een brede en productieve discussie gevoerd over de bijdrage van ons werk aan de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en het belang van de geïnstitutionaliseerde structurele steun die het Expertencomité  nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Als covoorzitter van het VN-GGIM-comité is het mijn taak het mandaat van dit comité actief te blijven bevorderen om de vele doelstellingen te bereiken, en ik dank de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de VN voor haar steun.»