Het contractueel personeel wordt onder arbeidscontract als bediende of als arbeider aangeworven. Contractuele personeelsleden zijn dus onderworpen aan het arbeidsrecht (zoals in de privé-sector). Zij kennen niet dezelfde vastheid van betrekking als de vastbenoemden. Hun contract is van bepaalde of van onbepaalde duur. De werving gebeurt door de instelling zelf en de voorwaarden zijn afhankelijk van het soort contract: er zijn 4 types van contracten waarmee men in de openbare sector aan de slag kan. Deze stemmen overeen met het doel van de aanwerving:

  1. Om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften (wordt in principe niet gebruikt bij het NGI);
  2. Om statutairen die tijdelijk uit de dienst afwezig zijn, te vervangen;
  3. Om bijkomende en specifieke opdrachten te vervullen;
  4. Onder startbaanovereenkomst (minder dan 26 jaar).

Bovendien moeten de kandidaten geslaagd zijn voor een door het SELOR georganiseerde selectietest. Afhankelijk van de functie worden specifieke (diploma-)vereisten vooropgesteld.

De selectie bij het NGI gebeurt meestal aan de hand van interviews (eventueel aangevuld met bijzondere vaardigheidstesten) voor de startbaanovereenkomst.