Statutaire personeelsleden zijn onderworpen aan een statuut, d.i. aan een geheel van regels die hun juridische situatie bepalen en die in wetten en besluiten vastgelegd zijn (vandaar de benaming “statutairen”). Zij worden “voor het leven” benoemd.

De werving gebeurt na welslagen voor een vergelijkende selectie georganiseerd door SELOR, waar geïnteresseerden zich kunnen inschrijven en de deelnemingsvoorwaarden kunnen bekijken. De geslaagden komen in een reserve waaruit in volgorde van hun rangschikking kan worden geput.

Ook de loopbaanmogelijkheden zijn reglementair (door wetten, koninklijke en ministeriële besluiten, omzendbrieven) geregeld.

Meer informatie over verlof, administratieve standen, anciënniteiten, … vindt u hier.